Etiketter

, , ,

En stat utan religionsfrihet är ett hot mot genuint övertygade religionsutövare och de som vill slippa religiöst påtvingade integritetskränkande normer. En stat utan fungerande religionsfrihet är ingen fullgod demokrati.

Den 27/6 skriver jag om detta på Dagens Samhälle under rubriken

”Stefan Löfvens uttalande kan trigga islamister”

__________________________________________________________________________________

Sossarnas korporativism dammas av. Stefan Löfvens (s) krav på att Svenska kyrkans präster ovillkorligen ska viga samkönade par är en felriktad och föråldrad nyttomaximering av korporativism som partipolitisk maktbas. Löfven och hans stab måste läsa på om sekulära statsskick.

Den 25/6 skriver jag om detta under rubriken

”Bryt ALLA band mellan staten och Svenska kyrkan”

___________________________________________________________________________________

Kyrkovalet liknar men är inget politiskt val. Många av Nomineringsgrupperna har dock direkta eller indirekta kopplingar till de politiska partierna. För oss som inte är medlemmar i Svenska kyrkan och som värnar den sekulära rättsstatens grundlagsfästa religionsfrihet med samma skyldigheter och rättigheter för alla trossamfund är Svenska kyrkan en otidsenlig som måste ses över. Åter dags att jobba för att skilja Svenska Kyrkan från staten och skippa det kvasipolitiska kyrkovalet.

Den 9 sept 2013 skrev jag om detta under rubriken

”Inga partipolitiska månglare i Svenska kyrkan”