Etiketter

, ,

Stefan Löfvens (s) krav på att Svenska kyrkans präster ovillkorligen ska viga samkönade par är en felriktad och föråldrad nyttomaximering av korporativism som partipolitisk maktbas.

Löfven och hans stab måste läsa på om sekulära statsskick.

Såväl många kyrkoaktiva som de flesta av oss alla som inte är samfundsanslutna/religionsutövare varken i Svenska kyrkan eller annorstädes anser  att resterna av det gamla statskyrkosystemet ska skrotas fullt ut.

Tidningen Dagen har i denna fråga rensat föredömligt i debatten. Elisabeth Sandlund har rätt i, att i fallet Svenska Kyrkan är grundproblemet gällande äktenskapslagstiftning. Sverige behöver en äktenskapslagstiftningen med en obligatorisk civilrättslig procedur för själva vigseln. (Svenska kyrkans vigselplikt ska självklart dras in)

Svenska Kyrkan ska hantera sina frågor själv inom gällande lagar.

På FaceBook diskuteras frågan nu livligt. Där finns exempel på hur viktigt det är att  hålla rätt fokus i argumentationen. Och så som så ofta på sociala medier skenar argument och påståenden iväg långt utanför själva sakfrågan.

Socialdemokraterna ser Svenska kyrkan som en ”folkrörelse” bland alla andra i deras korporativistiska maktstrukturer.

Driv därför denna fråga som den renodlade religionspolitiska fråga den är om religionsfrihetens rättigheter och skyldigheter. Det sker effektivast utan religiöst färgade förtecken. De som i sina inlägg återger sina bibeltolkningar missar fokus på politiken. Här ska åtskillnad mellan politik och religion upprätthållas.

För mig som medborgare med de kristna värderingarna och traditionerna som inspiration och vägledning är viktigt att inte med detta mitt ställningstagande varken behöva kritisera eller avfärda de argument som med religiösa förtecken och ordvändningar skymmer sikten för huvudfrågan: Bryt ALLA band mellan staten och Svensks kyrkan.

Låt oss försvarar den religionsfrihet som varje demokratisk rättsstat ska garantera. Förminska inte det opinionsarbete med religiöst känslomässiga uttryck.

Stefan Löfven främjar med sitt uttalande förekommande teokratiska utopister i kristna, muslimska andra religiösa rörelserna som inte skiljer på politik och religion.