Uppseendeväckande om svensk ‘äldrelag’ : ”Ålderistiska stereotyper–uttrycks–i svensk lag. När personer över 65 år behöver stöd i sin vardag erbjuds äldreomsorg. Äldreomsorgen regleras av socialtjänstlagen,–som syftar till ”skälig levnadsnivå”. Detta är ett mål som kan jämföras med stöd enligt–LSS, som istället syftar till ”goda levnadsvillkor” och –ges till personer under 65 år. Notera skillnaden mellan ”skälig levnadsnivå” och ”goda levnadsvillkor”. Skillnaden innebär att äldre måste acceptera sämre levnadsvillkor på grund av sin ålder.” Läs vidare  Äldre behandlas utifrån felaktiga ofta forminskande stereotyper

Jag har fått några snabba och konstruktiva reaktioner. Saxar här ur ett som jag bedömer som ett konstruktivt anslag för att ta sig den filosofiska frågan om ”naturligt åldrande” i motsats till funktionshinder som vi solidariskt ska ge hjälp till oavsett ålder.
När LSS infördes gällde den bara fram till 65 år. Sedan ändrades det så att den som fått insats inom LSS beviljad före 65 numera får ha det kvar livet ut om behovet kvarstår. 

För att få insatser inom LSS måste du tillhöra någon av de personkretsar det gäller. Tillhör du inte personkretsen men har liknande behov så är det stöd utifrån socialtjänstlagen som gäller, oavsett om du är över 65 eller ej. 

Förmågor som avtar och brister på grund av det naturliga åldrandet är något de flesta av oss drabbas av. Även andra svårigheter tidigare i livet eller periodvis som också kan vara tuffa och innebär att vi behöver anpassa vårt dagliga liv. Jag förstår argumenten för att inte ha övre ålder för når du kan inträda i insatser enligt LSS och att det skulle omfatta alla oavsett personkrets. Men skulle precis allt ingå i LSS nu bedömer jag att vi skulle bli tvungna att sänka ambitionsnivån och det vore fel utveckling 

Så ska politiken nalkas de stora frågorna. 

DEBATTPOLICY.   Jag tar tacksamt emot allas reaktioner. Jag tar alltså gärna emot synpunkter och kommentarer på mina inlägg här på min blogg. Jag eftersträvar ett seriöst debattklimat och tar bort kommentarer som innehåller reklam, personangrepp, osakligheter eller omkväden (inkl otrevligheter). Den som inte respekterar min policy blockeras.