Etiketter

, , , , ,

På bara 4-5 år har det blivit tydligt att vårt land blivit ett nytt – ett annat – Sverige. Förändringarna är irreversibla. De har åstadkommits av våra egna politiska ambitioner, omvärldens utvecklingstryck, storskaliga natur- och miljöpåfrestningar samt av politiskt förtryck med våld, krig och terrorism.

Förändringsprocessen har varit mycket längre än 4-5 år. Det är under det senast åren den nya verkligheten blivit tillräckligt konkret för att förändra vårt politiska landskap som våra partier har att förhålla sig till.

Gå inte nostalgifällan

De politiska svaren finns inte i tillbakablickande nostalgi. Problem, utmaningar och möjligheter ska hanteras med långsiktiga visioner, praktisk politik.

KDs ledning har det senaste året slagit an rätt färdriktning med ideologiskt förankrade visioner med svar på politiska frågor i den praktiska vardagen .

VÅR SAMHÄLLSORDNING, MED DEMOKRATISK RÄTTSSTATLIGA GARANTIER, VILAR PÅ DE UTVECKLINGSFRÄMJANDE VÄSTERLÄNDSKA KRISTNA TRADITIONERNA. DE SKA FÖRSVARAS OCH STÄRKAS.
Det är i det samhällssystemet vi som kan leva och med respekt verka tillsammans med andra trossystem.
Religionsfrihetens rättigheter och skyldigheter
Islam ska inte förväxlas eller likställas med de islamistiska våldsbejakande krafterna. De förra är och ska vara en del i vår framtid. De senare ska stoppas, hindras och trängas ut.
Det oroar mig att företrädaren för exempelvis Sveriges Unga Muslimer inte tar tydligt avstånd från islamistisk våld och terror – oavsett hur han vill formulera sina definitioner.

Det förvånar mig att exempelvis Sveriges Unga Muslimer som missbrukat sina föreningsbidrag inte vill redovisa med vilka demokratiska verktyg de accepterar och vill verka i vårt land.
Utbildning och undervisning i skolans läroplan

Dags nu att vi försvara skolans läroplan mot Vänsterns och Liberalernas fega och undfallande hållning och samtidigt avslöja främlingsfientliga nationalisters diskrimineringsiver.

Håll fast vid skillnaden mellan utbildning och undervisning och elever och deras föräldrar med olika tro lär sig att svensk lag gäller i Sverige – oavsett i vilka sakrala rum skolavslutningarna hålls.

Ur SMPs ledare idag: ”Skolinspektionen menar att traditioner är viktigare än absolut neutralitet. EU-domstolen har fastslagit att det finns ett kulturellt spelrum bland medlemsländerna när det kommer till konfessionella inslag i offentliga skolor”.

Det är alltså upp till oss att avgöra om vi vill att skolan skall förmedla grundläggande traditioner.”

SMPs ledare idag: Skolavslutningar går an