Ulf Lönnbergs NYHETSBREV – maj 2017

Nyhetsbrevet är min privata verksamhet som speglar mitt samhällspolitiska intresse med fokus på företagsamhet, generationsgemenskap och kultur som – var för sig och tillsammans – är viktiga grundvalar för livskraftig marknadsekonomi och uthållig välfärd.
_______________________________________________________________

1   Ulf Lönnberg i öppet brev till Sveriges Unga Muslimers (SUM) ordförande Rashid Musa:
– Är du teokrat, islamist eller våldsbejakande samhällsomstörtare?

2   Blomstrande delningsekonomi i behov av nya ramar
3   Sponsring slår igenom 7 miljardvallen
4   Förbud mot tiggeri gör mer skada än nytta
5   Unga rör sig minst på fritiden – mest i skolan
6   Tillträdesförbud för bråkstakar och knarkförsäljare på våra bibliotek

_______________________________________________________________

1   Ur Ulf Lönnbergs öppna brev till Sveriges Unga Muslimers (SUM) ordförande Rashid Musa : Är du teokrat, islamist eller våldsbejakande samhällsomstörtare?

– Jag vill veta hur du ser på den svenska religionsfrihetens rättigheter och skyldigheter och hur du ställer dig att all religionsutövning i Sverige i praktiken ska underordnas svensk lag.
– Jag vill veta om du i något avseende vill vrida Sverige i teokratisk riktning för att bana väg för viss lagstiftning enligt religiöst påbjudna levnadsregler och lagar.
– Jag vill veta om du vill att ekonomiskt stöd, till, medverkan i och värvning till våldsbejakande islamism ska motverkas med alla till buds stående demokratiskt beslutade medel.
– Jag vill veta om du anser att ideella organisationer, som din egen, ska kunna verka mot svenska demokratiska värderingar och för våldsbejakande islamism och samtidigt få offentligt ekonomiskt stöd fån stat, landsting och kommuner.

I mitt blogginlägget Rashid Musas och SUMs tystnad förklarar jag varför han har diskvalificerat sin egen organisation SUM som konstruktiv part i det svenska offentliga samtalet.

2   Blomstrande delningsekonomi i behov av nya ramar

Omkring tio procent av svenskarna utnyttjade delningstjänster under 2015 och 2016, mest inom korttidsboende och samåkning. Det visar en kartläggning som KTH-forskaren Karin Bradley har gjort – som en del av den statliga utredningen kring delningsekonomin i Sverige som presenterades för ett par veckor sedan.

   I utredningen föreslås två konkreta åtgärder: bättre konsumentinformation genom Konsumentverket samt att verket tillsammans med Konkurrensverket och andra berörda myndigheter följer utvecklingen under tre år och sedan rapporterar till regeringen.
    Karin Bradley föreslår också en branschorganisation för bolag och plattformar i delningsekonomin, likt de som finns i Nederländerna och Storbritannien, som kan ta fram en branschstandard.  Läs vidare


3   Sponsring slår igenom 7 miljardvallen

Sponsringsinvesteringarna fortsätter att växa och 2016 når branschen ytterligare ett nytt all-time-high. Branschen har växt konstant sedan mitten på 90-talet och 2016 når man en ny milstolpe då omsättningen för första gången passerar 7 miljarder kronor. Idrottsorganisationerna står för störst andel av sponsringsintäkterna, drygt 70 procent går till idrotten. Resterande investeringar delas mellan social sponsring och kultursponsring.
Liksom föregående år ökade social sponsring betydligt mer än övriga, vilket troligen beror både på långsiktiga trender och den fortsatt aktuella flyktingsituationen. Den positiva trenden skulle också kunna vara kopplad till ett mer processinriktat arbete och större professionalitet kring företagssamarbeten hos sociala organisationer samt ett potentiellt ökat fokus från företag när det gäller socialt ansvar. Läs vidare

4   Förbud mot tiggeri gör mer skada än nytta

Enligt forskarna är det alltför optimistiskt att tro att migrationen kan stävjas genom att ett förbud mot tiggeri. De nämner Köpenhamn som ett exempel. Eftersom tiggeri är förbjudet i Danmark har migranterna fått förlita sig på inkomstkällor som är mindre synliga, till exempel snatteri och ficktjuveri. Forskarna drar därför slutsatsen att förbudet endast har påverkat vilken sorts migranter som kommer dit, inte antalet. Läs vidare

5   Unga rör sig minst på fritiden – mest i skolan
Skillnaden mellan skoltid och fritid på vardagar är alltså stor. Och på helger sjunker aktivitetsnivå kraftigt bland både pojkar och flickor i alla åldrar. Det gäller särskilt den kategori som rör sig allra minst – flickor på gymnasiet.
Pojkar i grundskolan är den enda kategori i studien som rör sig tillräckligt för att nå de hälsorekommendationer om fysisk aktivitet som den svenska läkarkåren står bakom. Men det sker bara på vardagar när de går i skolan. På helgerna sjunker även deras aktivitet under den rekommenderade nivån. Läs vidare

6   Tillträdesförbud för bråkstakar och knarkförsäljare på våra bibliotek
(S+MP+V+FI) majoriteten i Stockholm säger NEJ TILL TILLFÄLLIGA TILLTRÄDESFÖRBUD SOM YTTERSTA ÅTGÄRD för att stoppa stök, hot och kriminalitet (bl a knarkförsäljning) på våra bibliotek. Jag upprepar mitt krav om tillfälligt tillträdesförbud som jag skrev om redan i februari i år. Läs artikeln på Dagens Samhälle här
Se gärna också Therese Erikssons (SvD) artikel: Sälja knark bland böckerna – är det där gränsen går?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s