Etiketter

, , , ,

Rashid Musa har diskvalificerat sin egen organisation SUM som konstruktiv part i det svenska offentliga samtalet.

Via Messenger har jag två gånger sänt mitt öppna brev till Rashid Musa via SUM:s hemsida på Face-Book.

Det är självklart ingen medborgerlig plikt att svara på alla brev, mail Mess och SMS man tar emot. Det gäller även Rashid Musa.
Eftersom han företräder Svenska Unga Muslimer har han påtagit sig rollen som kommunikationslänk även med omvärlden – alltså externt.
Vill han vara en del i ett humanitärt, globalt sammanhang i syfte att få fäste för sin ideologi och sina traditioner även i den västerländska demokratiska rättsstatliga traditionen har han att delta i vårt offentliga samtal.
Är hans avsikt att sprida sina läror, principer och teokratiska ideal med andra påtryckningar, bör han redovisa för vilka metoder och verktyg han och hans organisation SUM använder.
Väljer Rashid Musa utomparlamentariska, olagliga metoder göre han sig icke besvär i Sverige som ansvarstagande samhällsutvecklare. Tvärtom kan jag inte tolka hans agerande hitintills som att han INTE TAGIT AVSTÅND från att angripa vår demokrati, vår kultur och våra grundlagsfästa fri- och rättigheter.
Helt rätt att han och hans organisation inte ska ha offentliga ekonomiska bidrag som stöd för sin verksamhet.

Med detta bedömer och dömer jag INTE ALLA INDIVIDER i Sverige bonde och verksamma unga muslimer.

Rashid Musa har diskvalificerat sin egen organisation SUM som konstruktiv part i det svenska offentliga samtalet.