Etiketter

, , , ,

>>>Till:   Rashid Musa, Sveriges Unga Muslimer (SUM)

Jag skriver till dig för att om möjligt bygga en gemensam och generationsövergripande syn på vår rättssäkra, uthålliga västerländska demokrati.
Eftersom SvD publicerat slutrepliken för Christian Carlssons (KD) och din diskussion, bjuder jag in dig att här och nu på min blogg att hörsamma Christian Carlssons förhoppning om ett konstruktivt offentligt samtal.

I SvD försvarar Christian Carlsson (Kd) vår demokrati i debattartikeln ”Kriget mot islamism är vårt”. I ditt i genmäle 3/5 påstår du att islamism inte definierats. Dessutom anklagar du Christian Carlsson för att med strategiska finter diskvalificera dig och därmed utestänga dig från ett seriöst offentligt samtal.
Jag citerar Christian Carlssons beskrivning och slutsats: ”Islamism är en gemensam beteckning för extrema, politiserade former av islam. Gemensamt för dessa är att de anser att staten ska underställas Allah, eller mer specifikt de sharialagar som de menar att han har skapat. En konsekvens av detta är att islamister anser att våra västerländska demokratier saknar legitimitet och därmed hotar de också vår demokrati.”
Han skriver vidare:

Det är fortfarande fullt möjligt för Rashid Musa att ta avstånd från islamismen och delta i vår kamp mot dess terrorism. Istället anklagar han KDU för extremism på grund av vårt stöd till staten Israel, och han menar på fullt allvar att Republikanerna i USA är ett våldsbejakande parti.”Min förhoppning är att du nu ska ta tydligt avstånd från våldsbejakande islamism och terrorism.
Jag vill få veta hur du ser på den svenska religionsfrihetens rättigheter och skyldigheter och hur du ställer dig att all religionsutövning i Sverige i praktiken ska underordnas svensk lag.
Jag vill veta om du i något avseende vill vrida Sverige i teokratisk riktning för att bana väg för viss lagstiftning enligt religiöst påbjudna levnadsregler och lagar.
Jag vill veta om du vill att ekonomiskt stöd, till, medverkan i och värvning till våldsbejakande islamism ska motverkas med alla till buds stående demokratiskt beslutade medel.
Jag vill veta om du anser att ideella organisationer, som din egen, ska kunna verka mot svenska demokratiska värderingar och för våldsbejakande islamism och samtidigt få offentligt ekonomiskt stöd fån stat, landsting och kommuner.
Vi behöver mobilisera goda demokratiska krafter – oavsett religionstillhörighet, etisk bakgrund och sexuell läggning – i vårt försvar av vår västerländska icke-konfessionella demokrati.
Tar du nu och framgent avstånd från våldsbejakande islamismen och är du nu beredd att delta i vår kamp mot dess terrorism?
Sthlm 6 maj 2017
Ulf Lönnberg