Etiketter

, ,

När politiker blandar ihop religion och politik ska man se upp.

Frikyrkornas pastorer må därvidlag ha större eller (full frihet?) att blanda ihop religion och politik – om deras anhängare så accepterar. När pastorer väljer att recensera politiska partier utifrån sin horisont lämnar jag det mestadels därhän – såvida inte anförda sakskäl och relevanta felslut behöver bemötas.

Frikyrkopastor Ulf Sundkvist trasslar in sig i sin krönika  (S)tampa inte på mitt hjärta! (Dagen).

Där skriver han bl a [när]Kristdemokraterna suddar som bäst på sina kristna värderingar, finns det bara ett parti kvar; Socialdemokraterna.

I samma andetag omfamnar han – som allmänpolitiskt engagerad safundsföreträdare? –  (s) utifrån deras föga förpliktigande slogan ”Alla ska med”.

Min utgångspunkt är det medborgerliga, partipolitiska, icke-konfessionella samhällsengagemanget,  grundat på de västerländska kristdemokratiska traditionerna. Men detta utan existentiell orientering via Svenska kyrkan eller annat religiöst samfund.

KDS har under resan från starten fram till dagens KD gjort svgörande insatser för  kristna värderingars plats i dagens Sverige. Hade KD inte anammat och respekterat skillnaden mellan religion och politik hade partiet idag varit en usel följeslagare till uppstickaren Kristna Värdepartiet som försökte komma in i Riksdagen 2014. Utan KDs stundom smärtsamma utvecklingsarbete hade jag – och många jag känner – inte kunnat engagera oss i KD.

Ulf Sundkvist, du bör skilja tydligare på hur du uppfattar det allmänna stämningsläget bland människor, åsiktskorridorernas gränser och vinklande nyhetsinslag å ena sidan – och vad (KD) respektive (S) konkret gjort och gör i den lagstiftande församlingen å den andra. Ta dig tid för den analysen och du ska finna att din kritik mot (s) – som du säger stampar på ditt hjärta – inte trovärdigt kan mildras av det tomma löftet ”alla skall med” – inte ens som motvikt till ”liberalegoism” som du också berör.

KD står idag för den icke-konfessionella samhällssyn som vilar på de sunda, etiska och moraliska skyldigheter och rättigheter som omfamnas av oss som valt att stå utanför den samfundsvärld som du representerar.

Men om din officiella tillhörighet ändå är hos (s) – såsom du framställer dig i din krönika – ser jag fram emot att möta dig på de politiskae barrikaderna.