Etiketter

, , ,

På studieförbundet Ibn Rushds hemsida finns pressmeddelandet Undermålig MSB-rapport sprider konspirationsteorier som ifrågasätter och kritiserar MSB-rapporten i fråga. Självklart och inget fel i det; att tillrättalägga felaktigheter kan föra sakfrågan framåt.

Organisationen Sveriges Unga Muslimer (SUM), som är medlemmar i studieförbundet Ibn Rushd, nekades i 2016 bidrag från MCUF. Sveriges Unga Muslimer levede inte upp till förordningens 8 §, punkt 3 som säger att bara den organisation som ”i sin verksamhet respekterar demokratins idéer” kan få bidrag.

Organisationen FORUM-idéburna organisationer med social inriktning har i sin tur Sveriges Unga Muslimer som medlem. Därför har FORUMS verksamhetschef Göran Pettersson gått in och ifrågasatt MCUFs agerande. Självklart och inget fel i det; att tillrättalägga felaktigheter kan föra sakfrågan framåt.

Pettersson anklagar MCUF för att ha brutit mot förvaltningslagen. Vidare anser han att MCUF borde inväntat pågående utredning i vänta på ev precisering av lagar och förordningar som tydligare reglerar denna typ av bidrag.

Jag har skrivit till FORUMs Göran Pettersson och frågat om han anser att MCUF rättsväsendet svikit Sveriges Unga Muslimer under nu gällande regelverk. Pettersson har ännu inte svarat.

Sverige har lång tradition med studieförbund. Grunden var  studiecirkelidén är (s)-riksdagsmannen Oscar Olssons, kallad ”Olsson med skägget”, banbrytande idé från 1902.

Idag har vi tio studieförbund som får 1,7 miljarder i statligt stöd med ca 1,6 miljoner deltagare som genomför ca 12,9 miljoner studietimmar. Dessa utgör en viktig stöttepelare i den svenska demokratin. Jag anser att vi absolut ska vårda studieformens koncept för framtiden. Rätt brukad är den ett intellektuellt inkluderande verktyg för demokratiutveckling.

Samtigt måste vi förstå, att i sådana stora verksamheter vara vaksamma mot enskildas slarv med och missbruk av idén, syftet och de statliga ekonomiska bidragen. När någon felar stänker det på alla i flätan av organisarionsmedlemskap där många är medlemmar hos varandra.

Det är inte första gången det sker. På 70- och 80-talen hade vi flera fall där funktionärer inom studieförbunden för vinnings skull redovisade undermålig eller felaktig verksamhet. T o m SSU – ungdomsorganisationen till de stolta (s)-traditionernas upphovsmän – fanns bland bedragarna.

Låt oss nu ordnat och konstruktivt granska vad som skett och om gällande regelverk överträtts. Om det skett: låt de ansvariga stå till svars och ta sitt straff.

Det gäller också ansvarigas agerande bakom det faktum att Svenska muslimska förbundet tvingas återbetala 555 000 kr på grund av verksamhet som inte överensstämmer med våra demokratiska värderingar och heller inte stämmer överens med förbundets egna verksamhetsnämnden så som de själva beskriver dem – enl Aftonbladet igår.

Det betyder att alla studieförbund och deras medlemsorganisationer ska tåla granskning och efterleva lagar, förordningar och praxis. Det betyder att alla studieförbund och deras medlemsorganisationer har en viktig och gemensam uppgift som vi har att vårda idag och i framtiden.

Det gäller studieförbundet Ibn Rushd och alla andra studieförbund och bidragsmottagande ideella föreningar. Min förhoppning är att vi alla ska respektera och vårda Föreningsfrihetens rättigheter och skyldigheter.