xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rättelse – Felaktigt har företaget Kreatima angetts i rubrik och text i tidigare version av detta inlägg; Det var bolaget Dekorima (dåvarande dotterbolag till Beckers) som låg på Sveavägen 42. Nuvarande Kreatima (privatägt bolag sedan 1991) har absolut ingenting att göra med de beslut som f.d. Beckersägda Dekorimas tog.

Jag beklagar att Kreatima utpekats felaktigt.  /Ulf Lönnberg

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Affärsverksamhet är inte bara en god, konstruktiv och uthållig resurs för vår hållbara välfärd över tid. Det genererar, liksom industri och offentlig sektor, också samhällsutveckling som kommer alla till del.

Dagligvaru- och sällanköpshandeln påverkar också medborgarnas värderingar. Det gör den antingen som lönsamt följsam efter rådande strömningar eller som lönsamt stark trendsättare i valet av saluförda varor och tjänster.

Men vid stora händelser tappar affärsaktörer fokus på och förståelse för kunders och medborgares sinnesstämning.

När Olof Palme mördats utanför Dekorimas skyltfönster äskade företaget på ersättning från staden för minskat kundunderlag och minskad försäljning p g a polisens avspärrningar och det blomster som hindrade fri passage.

När Stockholm utsatts för sitt första genomförda terrorangrepp avsåg Åhléns att rea ut rökskadade varor för att reducera  självrisken på försäkringen och minska förluster.

Visserligen tog båda tillbaka dessa otaktiska intäktsåtgärder redan efter en enda dag under allmänhetens samfällda dom.

Hur svårt kan det vara att formulera relevanta affärsidéer och verksamhetsplaner där vinstmaximering undantagsvis viker för anständig respekt och medkänsla?