Etiketter

, , , ,

Nyhetsbrevet är min privata verksamhet som speglar mitt samhällspolitiska intresse med fokus på företagsamhet, generationsgemenskap och kultur som – var för sig och tillsammans – är viktiga grundvalar för livskraftig marknadsekonomi och uthållig välfärd.
_______________________________________________________

Som KDs gruppledare i Kulturnämnden i Stockholm skriver jag i tidningen Mitt i om vikten av tidsbegränsade förordnanden för kulturchefer. Allt för att stärka principen om armlängds avstånd mellan politik och kultur.
Artikeln (ej online på Mitt-i). Länk till min fördjupning i samma fråga: Offentliga kulturchefer ska jobbrotera

_______________________________________________________
1   Svenska skatter driver bort jobbskapare
2   Ny branschorganisation inom delningsekonomin
3   Föräldrars riskacceptans påverkar barns ökande olyckor på 4-hjulingar
4   Hinder mot nolltolerans mot mobbing
5   Inte i mitt namn
6   Kulturkompis
7  Stockholms Konstsalong – Vårvisning
_______________________________________________________

1   Svenska skatter driver bort jobbskapare
– Det borde vara lika förmånligt att sätta in pengar i entreprenörsbolag som på storbankernas investeringskonton, sade Magnus Henreksson.
En rad aktörer och kompetenser måste alltså samverka för att entreprenörskapet ska funka. Därför är det naturligt att de som vågar göra en sådan resa får dela på kapitalvärdet om bolaget lyckas. Men riktigt så funkar det inte i dag. I Sverige har grundare av bolag ett bra läge. Däremot behövs det en vettigare personaloptionsbeskattning, så att även nyckelpersoner kan få sin beskärda del av kapitalvärdet i framtiden, säger han.  Läs vidare

2   Ny branschorganisation inom delningsekonomin
En första uppgift för organisationen är att ta fram förslag på ett ramverk med regler som ska kunna gälla för företag i delningsekonomin oavsett bransch. Nästa vecka, den 3 april, presenterar regeringens utredare, Karin Bradley, en utredning om delningsekonomin. Karin Bradleys uppdrag–att kartlägga olika modeller som möjliggör eller underlättar transaktioner där privatpersoner säljer, hyr ut, lånar ut eller ger bort materiella eller finansiella tillgångar, samäger eller samnyttjar sådana tillgångar eller erbjuder tjänster. Läs vidare

3   Föräldrars riskacceptans påverkar barns ökande olyckor på 4-hjulingar
I en attitydundersökning påpekar föräldrar till barn som kör fyrhjuling att risker finns med okunniga föräldrar och att dessa inte sätter gränser–.
– Studien vände sig till föräldrar med barn som kör fyrhjuling, för att undersöka deras attityder och beteende samt erfarenheter av incidenter och skador. Resultaten har legat till grund för åtgärdsförslag för olika aktörers fortsatta arbete, säger Christina Stave, forskare på VTI. Läs vidare

4   Hinder mot nolltolerans mot mobbing
– Det blev olika former av motstånd mot de planerade förbättringsinsatserna, något som jag menar kan förstås som protester från elever och lärare mot att de ska behöva ändra sina egna beteenden—. Hélène Jenvén skriver i sin avhandling om tre dominanta normer som fanns i klassen:
>Du ska ta plats, synas och höras,
>Du ska ha många vänner, och
>Du ska se ner på de som studerar.
Läs vidare

5   Inte i mitt namn
”Rosengårdsrapporten skrevs av Magnus Ranstorp och Josefine dos Santos på uppdrag av Försvarshögskolan. Den byggde på djupintervjuer med socialarbetare, poliser och kuratorer i Rosengård. Den varnade för en tilltagande radikalisering i muslimska kretsar. Rapporten fick massiv kritik. Åtta år senare bekräftar det mesta de farhågor som luftades i Rosengårdsrapporten.”
https://www.fokus.se/2017/03/inte-mitt-namn

6   Kulturkompis
Kulturkompis inom Studieförbundet Bilda arbetar med asylsökande och nyanlända och i den verksamheten får asylsökande, nyanlända och etablerade svenskar möjligheten att gå på kulturaktiviteter tillsammans – konsert, bio, museum eller liknande utan kostnad. För att ta del av Kulturkompispaketet skall ni vara en grupp på 4 personer (minst halva gruppen asylsökande eller nyanlända). Efter kulturaktiviteten ska gruppen samtala till 3 korta frågor. Läs vidare

7  Stockholms Konstsalong – Vårvisning
      Vårvisning i Lavalhallen 1-9 april 2017 – Inträde kr 50:-
      Gustaf de Lavals Torg 8, Nacka
Konstnären Lennart Alexandrie är initiativtagare och huvudansvarig och vill med dessa återkommande utställningar, verka för att skapa direktkontakt mellan konstnären och köparen. Stockholms Konstsalong är en samlingsutställning  med ca 100 bildkonstnärer och skulptörer från hela landet. Antalet besökande och sökande konstnärer har sedan starten 2000 ökat.
http://www.stockholmskonstsalong.com/

XXXX