Etiketter

, , ,

Feministregeringen Löfven avskaffar inte pensionärsskattegapet ens för alla kvinnor. Statsministern ställer i utsikt att skatteklyftan endast upp till medelinkomsten för kvinnliga pensionärer slopas den 1 jan 2018.

Regeringen Löfven går till således val 2018 på bibelhållen särskild skattesats för pensionärer.

Den sk ”särskilda pensionärsskatten” drabbar dem som har väldigt svag privatekonomi. Pensionärsskatten undergräver också legitimiteten för vårt svenska förhållningssätt till folkets rätt att sig själv beskatta.

Kristdemokraterna tar istället ett helhetsgrepp för att fullt ut ta bort skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer = att slopa ”pensionärsskatten”.

Denna reform, som belastar offentliga finanser med cirka 14 miljarder, bör genomföras snarast och finansieras ansvarsfullt. KD föreslår därför att momsen samtidigt höjs med 1 procentenhet så att momssatserna blir 7, 13 respektive 26 procent. Förslaget förstärker offentliga finanser med knappt 15 miljarder kronor varaktigt”

De fattigaste pensionärerna får inte lämnas i sticket. Tvärtom ska nivåerna i de generella systemen ska ligga tillräckligt högt för att en avgörande andel av fattigpensionärerna INTE ska behöva nyttja de ersättningsformer som är ägnade att vara välfärdsstatens yttersta gräns för allas vår trygghet under särskilt svåra omständigheter.

Men från flera orter i landet rapporteras om nya grupper av äldre som kommer till det civila samhällets soppkök. Deras pengar räcker inte till det nödvändigaste.

Tidningen Senioren publicerar en jämförande redovisning av hur stor andel av pensionärerna som lever under EUs fattigdomsgräns i de nordiska länderna. Läs hela artikeln noga – jämförelsetal och beräkningsgrunder borgar för korrekta fakta utifrån vilket ett sakligt opinionsarbete ska bedrivas.

Så stor andel 65+ levde under risken för fattigdom 2015 *
(2005 års siffror inom parentes):

Sverige: 18,2 procent (10,1 procent)
Snittet i EU: 14,0 procent (18,8 procent)
Danmark 9,1 procent (17,6 procent)
Finland 13,8 procent (18,7 procent)
Island 9,0 procent (9,2 procent)
Norge 8,9 procent (17,9 procent)

Så stor andel 75+ levde under risken för fattigdom 2015 *
(2005 års siffror inom parentes):

Sverige: 25,4 procent (13,9 procent)
Snittet i EU: 15,4 procent (21,7 procent)
Danmark 15,0 procent (23,8 procent)
Finland 21,6 procent (25,7 procent)
Island 11,2 procent (11,3 procent)
Norge 16,9 procent (28,6 procent)

Länk till hela texten

Inte nog med att Sverige har en föga hedrande förstaplats i denna jämförelse. Återigen ett exempel på att regeringen blundar för att de äldsta och mest utsatta drabbas värst.

Att ta unga pensionssparares initiativ som intäkt för att betrakta fattigpensionärernas situation som ”ett övergående problem” är oanständigt. I praktiken ställer regeringen generationer mot varandra som hotar Sverige som uthållig välfärdsstat för alla medborgare. De  närmast berörda är de hårt arbetande människorna som byggde upp det moderna Sverige.

Feministregeringen Löfvens långsamma reformtakt är ett hån mot kvinnor och gamla.