Etiketter

, , , ,

[Svarsskrivelse från Mångkulturellt Centrum i Botkyrka återges in extensio nedan]

I ett samhälle där våldsverkare tillåts hyllas offentligt rubbas grunderna för ”sociala och kulturella faktorer som underlättar skapandet av ett långsiktigt hållbart samhälle” som MKC själva tagit som sin uppgift.

I Fittja söder om Stockholm finns en fresk – på en kommunal garagevägg – av tre döda personer. SvT väjer i sin notis följande bildtext: ”På målningen avbildas tre unga män. Förutom 26-åringen kan man se ett porträtt av en man som mördades i en trappuppgång i Fittja, och den tredje är en man som dog i en motorcykelolycka. Alla tre dog mellan åren 2009 och 2013.” Bildens titel finns inmålad i motivet, den lyder ”Rest in Peace”. På SvTs foto är de inmålade namnen maskade.

Aftonbladets Peter Kadhammar uppmärksammade fresken i sin krönika igår.

Detta är varken mer eller mindre än ett klandervärt effektsökeri av en skadlig mångkulturell agenda som förs i detta nu av Mångkulturellt centrum i Botkyrka med Botkyrkabyggens benägna medverkan.

Enligt uppgift sattes bilden först upp utan lov. Efter flera turer – och starka påtryckningar från vissa personer i lokalsamhället – sitter den nu där fram till den sista april i år. Då ska den ersättas av en bild som målats av mammor – av vilka har jag ännu ingen uppgift om.

Mångkulturellt centrum – MKC är en kommunal stiftelse som, enligt sin hemsida, ”verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migration är en självklar del i det svenska kulturarvet.” Och vidare ”Vi utvecklar och sprider kunskap om sociala och kulturella faktorer som underlättar skapandet av ett långsiktigt hållbart samhälle.”

Vi är många som betackar oss för offentligt finansierade och kommunalt verkställda hyllningar av våldsverkare.

En viktig fråga inställer sig: Hur tänker Mångkulturellt centrum i Botkyrka? Mina frågor om motiv och underlag för beslutet att finansiera garageväggens kontroversiella målning, sände jag igår till MKC:s verksamhetschef Leif Magnusson.

Som fritidspolitiker och som tredje ersättare för Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting är det viktigt för mig att hålla rågången klar mellan politiken och MKCs dagliga drift. Verksamhetschefen Leif Magnusson har och ska ha ett fritt mandat att uppfylla sina uppgifter. Därför har jag bett honom att informera mig om gällande beslutsprocesser och styrdokument för verksamheten.

Det är viktigt att politiska beslut om att bevilja verksamhets- och projektbidrag till olika aktörer grundar sig på de värderingar som – i detta fall – delas av Stockholms läns landstings majoritet.

Jag förutsätter att vill MKC:s verksamhetschef Leif Magnusson agerat inom ramarna för sitt uppdrag. När jag fått detta bekräftat kommer jag att verka för att Stockholms läns landstings regler för denna typ av kulturbidrag justeras så att projekt som strider mot det demokratiska samhällets grundläggande värderingar inte längre får rätt till bidrag.

Att det i detta fall handlar om ett illa genomtänkt offentligt budskap bekräftas ju av att MKC och Botkyrkabyggen beslutat om att ta bort bilden den sista april i år.

Om och när sökande aktör bryter mot gällande bidragsnormer har den organisationen förverkat sin rätt till fortsatt offentligt ekonomiskt stöd.

I ett samhälle där våldsverkare tillåts hyllas offentligt rubbas grunderna för ”sociala och kulturella faktorer som underlättar skapandet av ett långsiktigt hållbart samhälle” som MKC själva tagit som sin uppgift.

_________________________________________________
Svarsskrivelse den 15/3 från Mångkulturellt centrum i Botkyrka återges in extensio:
Till Ulf Lönnberg

Hej Ulf!

Tack för ditt intresse i frågan om konstverket R.I.P. i Fittja.

Mångkulturellt centrum (MKC) har varken finansierat eller valt ut verket R.I.P. i Fittja.

Bakgrunden till MKCs engagemang började 2014 när ungdomar i Fittja hade beställt och finansierat en målning efter att tre av deras vänner hade avlidit under perioden 2009- 2014. Ungdomarna hade olovandes satt upp verket på en av Botkyrkabyggens fasader i Fittja.

Botkyrkabyggen ville omedelbart ta ner verket. Lokala ungdomar, representanter för Botkyrkabyggen och Ungdomens hus samt MKC samlades på Ungdomens hus. Mötet slutade med att man var överens om att verket skulle få sitta uppe ett tag till och sedan tas ner och förvaras på MKC till dess man hittade en lämplig plats som alla kunde vara nöjda med.

Processen drog ut på tiden.

Den protokollförda diskussion som har en informationspunkt är från 16 november 2015 (punkt 7) då Botkyrkabyggen står inför att söka bygglov för att tillfälligt få placera verket på Fittja äng. För att slippa en lång process valde Botkyrkabyggen istället att sätta upp verket, under en begränsad tid, på Kubens vägg – ”Sveriges första utomhusgalleri” (Kopia av protokoll bifogas).

Jag hoppas att detta klargör processen.

Med vänlig hälsning,
Leif Magnusson
Verksamhetschef, Mångkulturellt centrum
_________________________________________________

SAMMA FRÅGA I MASSMEDIA
Kontroversiellt konstverk tas ned sista april
/ Mitt I /
 
Offentlig konst i Fittja anklagas för att hylla kriminalitet / Kulturnytt i P1 / 9 mars

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD)