Nyhetsbrevet är min privata verksamhet som speglar mitt samhällspolitiska intresse med fokus på företagsamhet, generationsgemenskap och kultur som – var för sig och tillsammans – är viktiga grundvalar för livskraftig marknadsekonomi och uthållig välfärd.
_______________________________________________________
1   Så funkar Reepalus vinsttak – förklaring på 1 minut
2   Vinsttak slår ut företag – lika omstörtande som löntagarfondsförslaget
3   Migration – ett halvår med den tillfälliga lagen
4   Lärarförbundet och Aacademedia vill införa obligatoriskt skolval
5   Färre äldre jobbar
6   Brittiska 60-talsmods stilikoner för de nutida
7   Folkbildning gör väntan mer meningsfull
_______________________________________________________

1   Så funkar Reepalus vinsttak – förklaring på 1 minut
Remisstiden gick ut 24 febr. Förutom att det socialistiska förslaget om vinsttak urgröper företagarens äganderätt utan ersättning, är det konstruerat för straffa företagares investeringar i människor. Dags för ideologisk stringens. Ta dig 1 min att lyssna

2   Vinsttak slår ut företag – lika omstörtande som löntagarfondsförslaget
Dags nu för ideologiska kraftmätningen mot vinsttak i välfärden. Reepalus mål är att utan ersättning till ägarna sänka vårdföretagens värde. Det är lika omstörtande som löntagarfondsförslaget på sin tid. Det är socialism som underminerar marknadsekonomin som välfärdens uthålliga resurs. Vårdföretagaren Ruth Berglund får ta ut 7 000 kronor i
vinst om Reepalus vinsttak genomförs. ”Det säger sig självt att det inte räcker för att återinvestera i företaget”, säger hon. Läs vidare

3   Migration – ett halvår med den tillfälliga lagen
Mellan 1 januari och 20 juli 2016 nekades endast 112 personer familjeåterförening på grund av försörjningskraven, sedan 20 juli nekades 2 328 personer familjeåterförening på grund av försörjningskraven under 2016. Läs vidare

4   Lärarförbundet och Aacademedia vill införa obligatoriskt skolval
Forskning visar att det ofta är föräldrar med goda utbildningsmässiga, ekonomiska eller sociala förutsättningar som framför allt gör aktiva val till sina barn. Dessutom finns praktiska bekymmer, även för de som vanligen utnyttjar sina valmöjligheter. Läs vidare

5  Färre äldre jobbar
Sedan 2005 har sysselsättningsutvecklingen för äldre varit god och antalet sysselsatta har ökat med 100 000 personer. Det har inneburit att sysselsättningsgraden har stigit från 10,1 till 15,8 procent. Tyvärr ser det nu ut som att den goda trenden för äldre på arbetsmarknaden kan ha brutits. Under de senaste åren har andelen sysselsatta i gruppen minskat. Under både 2015 och 2016 sjönk sysselsättningsgraden. Läs vidare

6   Brittiska 60-talsmods stilikoner för de nutida
Robin Ekelunds avhandling är tvärvetenskaplig  där historia och etnologi vävts samman. Han undersöker hur nutida modskultur gestaltas. Det finns inte något ideologiskt i modskulturen utan markörerna är kläder, musik och scooter – då som nu.
– Dagens mods premierar de brittiska stilfulla modsen på 60-talet.  – Dagens mods plockar ut bitar av 60-talet som de vill återanvända. De använder sig av det förflutna för att lyfta sig själva över en nutid som upplevs som oäkta och bristfällig.  Därmed vill de göra sig själva mer äkta och tidlösa. Läs vidare

7   Folkbildning gör väntan mer meningsfull
Sedan 2015 har Studieförbunden i uppdrag att introducera asylsökande i svenska språket med hjälp av folkbildning – och hittills har man nått 90 000 personer.
-Peter Yossef kom i september 2015 till Sverige från Egypten, först i mars 2017 är han kallad till intervju på Migrationsverket. Att gå ensam och vänta beskriver han som hemskt, men när ett år hade gått hittade Peter andra som delade hans intresse för konst. Nu har han ställt ut sina målningar i Stockholm, och han jämför staden med Paris på 1920-talet. Läs vidare

XXX