Etiketter

, , , ,

Spektakulära är AGV-robotarna som transporterar ankommande och avgående gods mellan lastkajen och avdelningarna. De kan ta med sig mycket tyngre gods än vad gamla tiders sjåare fick slita med. Robotarna körs av  Coor en av Nordens ledande facility managementleverantörer (FM), det handlar exempelvis om alla de tjänster som krävs för att verksamheten på Ny Karolinska S ska fungera bra och effektivt.

img_0273

Robotarna går i separata kulvertar åtskilda från personal och patienter. Påminner lite om Downton Abbey där tjänstefolket rör sig obemärkt i de trånga korridorerna, bakom de salar och gemak som godsägarfamiljen bebor. Här på NKS handlar det om effektivitet och säker hygien. Ingen människa släpar på smutsigt gods eller kommer i kontakt med inkommande varor som kräver klinisk hygien.

Nere i den stora depån står robotarna på rad och väntar på nya uppgifter. Där råder lugn och vila. Barn har fått ge förslag på olika robotnamn – en heter Robert.

img_0272

Någon i vår besöksgrupp ropar
– Titta därborta – en som rör sig!

Alla vänder sig om precis innan den smiter in i en kulvert. Några börjar springa efter med mobilkamerorna i högsta hugg.

-Det här är min första RobotSafari, säger en ung dam som fått ögonkontakt med roboten – oklart om det var med Björn eller Karin.

Jag hinner inte ifatt. Jag går tillbaka tar en bild av robotarna i viloläge.

Ett bra skolexempel på att utveckling och tillväxt befriar oss från tunga, monotona jobb och skapar nya för datatekniker och servicepersonal i hygieniska och säkra arbetsmiljöer.

robotkatt

På hemvägen kommer jag att tänka på robot-katterna som lär finns på demensboenden. Det är några år sedan jag första gången såg en ”katt-attrapp” som komplement i demensvården. Den höll sin egen kroppsvärme och den började spinna så smått efter ett visst antal smekningar över ryggen av sin dementa matte.

Min svårt dementa mor kom aldrig att använda en sådan. Mitt rationella sinnelag till trots hade det nog – på den tiden – varit svårt för mig att ta in.

SMER (Statens medicinsk-etiska råd) drev ett projekt 2014 med bl a JustoCat.

Läkarna förklarar att för vissa dementa kan dock sådana attrapper (liksom självklart levande djur) vara ett adekvat och välgörande komplement. Alla – läkare och verksamhetschefer – säger entydigt att det i dessa fall handlar om komplement – alltså inte tekniska hjälpmedel som ska ersätta personal. Personalen ska med detta komplement få mer tid för sina patienter.

Associationen till robotkatten och intrycken från dagens möte med roboten Robert övertygar mig: Vi har goda skäl att vara utvecklingsbejakande inför ny teknik i allmänhet och inte minst inom vård- och omsorg.