Etiketter

, , , , , , , , ,

Unga behöver bostäder.
Många äldre bor kvar för stort, som de vill byta mot mindre och mer praktiskt. Till lagom stort nära vänner och kära. Med hiss och utan trappor och trösklar.

Rationella bostadsbyten bland äldre och yngre stoppas av den s k ”flyttskatten”, det som i lagens mening är reavinstbeskattning vid försäljning av villor och bostadsrätter. Av den drabbas i hög personer som är 67+. Rörligheten på vår monopolbaserade bostadsmarknad drabbar de unga och de gamla allra värst.

Redan 2014 lanserade Nybyggarkommissionen slutrapport 2014 ,med f d statsministern Göran Persson i spetsen, 63 förslag för att få upp bostadsbristen på den politiska agendan. Deras utgångspunkt var enigheten om den då rådande problembilden som i huvudsak består eller förvärrats. Deras fokus på bristande rörlighet på bostadsmarknaden förtjänar att lyftas ånyo – här och nu.

Ökad rörlighet på bostadsmarknaden har en avgörande social och generationsövergripande dimension.

Många äldre bor kvar i stora villor och bostadsrätter trots att de vill krympa sitt boende med adekvata planlösningar för de service- och omsorgsbehov som kommer med åren. Bostadsbyten hindras bl a av brist på mindre bostäder med rimlig kapitalinsats. Och i villa- och bostadsrättsbeståndet kan bara en flytt från en stor till mindre villa eller en bostadsrätt i samma trappuppgång genererar flyttskatt som i många fall gör bytet omöjligt.

I Sverige  var 2006 den genomsnittliga skattekostnaden för att flytta från ett småhus cirka 24 000 euro. Motsvarande siffra i Norge och USA är 6 000 euro. I Sverige omsätts bara 2 procent av småhusbeståndet per år mot 5 procent i Norge och USA. Den svenska flyttskatten hindrar allas vårt behov av olika bostadslösningar i livets olika skeden.

När fastighetsskatten slopades och reavinstskatten höjdes år 2008 minskade de äldres bostadsaffärer kraftigt. Reavinstskatten på försäljning av villor och bostadsrätter ger staten totalt drygt 17,6 milj/år, varav 3,8 miljarder kommer från gruppen 65-74 år som säljer sin bostad och 3 miljarder från gruppen 74 år och äldre. Under en femårsperiod har 70 000 bostadsägare bara i Stor-Stockholm avstått från att flytta.

Mot den bakgrunden föreslår jag att reavinstskatten (”flyttskatten”) på försäljning av villor och bostadsrätter slopas för personer som är 65+. Jag föreslår att reformen genomförs som en solnedgångslagstiftning med 10 års löptid (det innebär att lagen upphör att gälla med automatik om riksdagen inte tar ett nytt beslut i samma ärende).

Det skulle under en tioårsperiod öka äldres möjligheter att skaffa sig ett efterlängtat, mindre boende och frigöra bostäder för unga familjer. Det handlar om en tidsbegränsad övergångsreform med överskådliga konsekvenser i statsbudgeten. Reformen skulle sätta fart på de flyttkedjor som skapar positiva bostadslösningar för unga och gamla i livets olika skeden.

Nu gällande bostadspolitik är ytterligare ett sorgligt exempel på regeringens handlingsförlamning. Och så länge vi har en svag regering och ett största oppositionsparti som visserligen vill regera – inte nu men sen – är det dags för ansvarsfulla övriga partiledare och riksdagsledamöter i opposition att fälla regeringen Löfven i samband med Vårproppen 2017.