Etiketter

, , , ,

Olika former av skatter, skattebaser skattesatser påverkar alla viktiga parametrar i ett 24b28e85-0e12-44e4-993f-10868fd3e96a1principiellt avgörande – socialt ansvarsfullt, effektivt och – inte minst – legitimt skattesystem över tid.

Den sk ”särskilda pensionärsskatten” drabbar dem som har väldigt svag privatekonomi. Pensinärsskatten undergräver också legitimiteten för vårt svenska förhållningssätt till folkets rätt att sig själv beskatta.

KD föreslog i budgetalternativ inför 2017 ekonomiska förstärkningar för pensionärer om 5,7 miljarder – borttagen särskild löneskatt, fördubblat jobbskatteavdrag från 64 år, höjt bostadstillägg (BTP) och skattesänkning.

Nu tas nästa steg; att fullt ut ta bort skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer = att slopa ”pensionärsskatten”

Busch/Forssmed skriver under rubriken Slopa pensionärsskatten – med högre moms (SvD idag):

”Pension är uppskjuten lön – inte ett bidrag eller en ersättning som man uppbär när man i arbetsför ålder inte arbetar. Det bör därför beskattas som arbetsinkomst. En pensionär med en pension på 18 000 kronor får med vårt förslag 463 kronor mer i plånboken varje månad och en pensionär med en pension på 22 000 får 726 kronor mer.

Denna reform, som belastar offentliga finanser med cirka 14 miljarder, bör genomföras snarast och finansieras ansvarsfullt. Vi föreslår därför att momsen samtidigt höjs med 1 procentenhet så att momssatserna blir 7, 13 respektive 26 procent. Förslaget förstärker offentliga finanser med knappt 15 miljarder kronor varaktigt”

Kristdemokraterna fällde Decemberöverenskommelsen – i konsekvens med det påbörjar nu KD sin resa inför 2018 där man tar strid för sina hjärtefrågor och påtar sig sitt oppositionsansvar med syftet att i förlängningen och – som enda Alliansparti – klargör att KD vill fälla regeringen!

Framtidens äldre
Äldrepolitik omfattar många politiska initiativ för såväl friska äldre som för dem med speciella behov. Flera såda framtida fokuspunkter skissar jag på https://ulflonnberg.com/…/antligen-laggs-grunden-for…/  (efter/nedanför de 5 budgetpunkterna inför 2017)