Etiketter

, , , , ,

Politiker ska skydda yttrandefriheten. Politiker ska hålla armlängds avstånd till kulturens fokus, uttryck och samhällskritik.

Tryckfrihet, yttrandefrihet och kulturpolitik hänger intimt samman.

Det är en uppseendeväckande timing av Kulturminsitern Alice Bah Kuhnkes timing i det att hon just när Tryckfrihetsförordningen fyller 250 år spekulerar om lagstiftning mot falska nyheter. Expr-ledaren 2/12 skriver pedagogiskt så att alla ska förstå: ”–när Alice Bah Kuhnke–antyd[er] att det kan behövas tvingande åtgärder även mot falska nyheter borde alla varningsklockor ringa–Kulturministern har förvisso rätt i att fejkade och falska nyhetsartiklar är ett problem–Men när kulturministern öppnar för att lagstifta mot problemet framstår medicinen som betydligt farligare än sjukdomen.–Om sociala medier ska sätta stopp för falska nyheter krävs dock att någon får makten att avgöra vad som är att betrakta som sant och falskt.”

Samtidigt visar P4 Skaraborgs undersökning att var tredje politiker i Skaraborg tycker tycker att det ska vara förbjudet att publicera bilder som kan vara kränkande för religionsutövare. 35 procent av de som svarat anser att förbud mot publicering av Lars Vilks teckningar, eller karikatyrerna i den franska tidningen Charlie Hebdo är på sin plats. Majoriteten av de intervjuade politikerna tycker också att skadestånden i tryck- och yttrandefrihetsmål borde höjas kraftigt. Kommunalrådet Leif Walterum (c) i Skövde säger i en uppföljande tidningsintervju:
– Det är egentligen onödigt med den typen av provokationer, för det leder ju egentligen inte till något positivt. Han säger vidare: Jag står för min åsikt i det här sammanhanget. Det som behövs är någon form av normkritisk diskussion kring vad som är okej och inte.

”Kulturen – det fjärde välfärdsområdet” heter det i det programförslag som Miljöpartiets partistyrelse hade att behandla inför regeringstillträdet. Det handlar om en kulturpolitisk maktmaximering som nu till stora delar implementeras av Alice Bah Kuhnke. Det leder till en påfordrande kulturpolitisk konformism. Det handlar om rätt etnisk grupp på rätt plats i kulturinstitutionerna. Det handlar om klassperspektiv som ett tvingande kriterium när  kulturverksamheter ska utvärderas. Kulturinstitutionerna ska få särskild fortbildning i postkoloniala teorier och de ska upprätta detaljerade mångfaldsmål. Regionala kulturinstitutioner ska tvingas(!) ta emot gästspel vid sidan om den egna produktionen.

Alice Bah Kuhnke är inte den första ministern i historien som makthungrigt nyttomaximerar kulturen för egna syften.

Kommunalrådet Leif Walterum i Skövde är inte den förste lokalpolitiker som vill begränsa konstens utrymme till förment ”god samhällskritik”. Det strider också mot andan i Tryckfrihetsordningen och kräver – liksom ”Alice Bah Kuhnkes sanning på social medier” att också konsten ska godkännas av politiker.

Politiker ska skydda yttrandefriheten. Politiker ska hålla armlängds avstånd till kulturens fokus, uttryck och samhällskritik.

– – – –
Walterum ångrar sig – Utdrag ur SLA 

I onsdags gick han ut med ett förtydligande på sin Facebook-sida där han skrev ”Jag vill inte på något sätt inskränka yttrandefriheten. Jag vill inte se några som helst förändringar av den rådande lagstiftningen på området” Hela reportaget