Etiketter

, , , , ,

Åra Regnér (s), Barn-, äldre- och jämställdhetsminister, utlovar nytt regleringsbrev om LSS nästa år. Med anledning av det nu gällande och illa formulerande regleringsbrevet står Åsa Regnér till svars för på vilka punkter hon tidigare sett som möjliga nerskärningar och inskränkta rättigheter.

I debattartikel skriver hon:
”För att regelverken ska leva upp till sina ambitioner behöver de moderniseras och förbättras. Därför har regeringen också tillsatt en större statlig utredning, men redan nu agerar regeringen och kommer att lämna förslag på områden som skapat oro och svårigheter för personer med funktionsnedsättning.” (DN 28/11)

Bra att ministern tar kritik och oro på allvar.

Den 4 november anmodade jag Åsa Regnér att Värna LSS:s 10 rättigheter – låt oss noga följa regeringens agerande och vägval – allt under det att utredningen (Dir 2016:40) arbetar vidare.