Etiketter

, , ,

Att ta människors – om än felriktade kritik – mot vinster på allvar politikers skyldighet. Att seriöst värna och bygga vidare på samhällsutveckling med bra skola, vård, omsorg är att möta människors förväntningar.

Debatten om Reepalis vinsttak blir – som i många andra känsloladdade frågor  – en psedodebatt som vrider fokus bort från de problem och utmaningar som Alliansen vill och kan lösa.

Alliansen lyfter tre huvudrfrågor som inte får någon lösning under Reepalus vinsttak:

1   Utgå från välfärdens riktiga problem. (skolor där inte ens hälften blir behöriga till gymnasiet, överlevnadschansen inom vården beror på var i Sverige man får vård eller omsorg, svårigheter att rekrytera exempelvis lärare och sjuksköterskor)

2   Generell tillståndsplikt samt ägar- och ledningsprövning för hela välfärden.

3   Nationella kvalitetskrav och skärpta sanktioner.

Reepalus säger sig med sitt planekonmiskt inpierade vinsttag vilja hindra att företagsvinster tas ut i andra länder med låg eller ingen beskattning i Sverige som följd.

Räntesnurror, avancerade och utmanande skatteupplägg finns inom alla branscher i den öppna och globla ekonomi som vi vill och ska vara delaktiga i.

Det handlar om att inom såväl den offenliga egenregin som inom de verksamheter som utförs av entreprenörer skapa tydliga mål, verkningsfull uppföljning och – inte minst viktigt – skapa utrymme för innovationer, effektivisering och därmed låta välfärdssektorn tillgodogöra sig nya rön inom forskning och i ledningsmodeller.

Nyttja nuvarande regelverk
Prioritet ett är att inom nuvarande regelverk strama upp kvalitetskrav och sanktioner som är kännbara för fuskare, smitare och inkompetenta utförare. Det kräver också modiga och målmedvetna politiker som låter sina förvaltningar ta juridisk strid  när leveransavtal inte uppfylls.

Höj ribban på konsekvent uppföljning över tid.
Politiker ska inte lägga sig i förvaltningars dagliga verksamhet. Men det behövs fler modiga politiker som reagera tydligt då misshälligheter uppenbaras. Förvaltningschefer på hög nivå ska sitta på förordningar (5-7 år frikopplat från mandatperioderna) så att politiker – som svarar inför väljarna – kan säkerställa god administration och förvaltning. I ett sådant system kan politiker sätta såväl välfärdens egenregi och som dess entreprenörer under större och mer kompetent press – vilket är nödvändigt om nya politiska mål ska uppnås.

Vinsttak spar inte in på skattemedel
Budgeterade medel kommer aldrig att återföra kapital till kommuner, landsting och stat. Sund marknadsekonomi skapar nya verksamhetsformer inom de politiska och ideologiska ramar som politikerna fastställer (under förutsättning att de är tydliga nog)

Det finns många små och konkreta bra exempel är på att nya idéer, större effektivtet skapar vinst för många. Jag tänker på Jumbolansen i norra Sverige på tidigt 80-tal. En företagare såg att slånga sjuktransporter med en patient i varje abulans blockerade resurser. Han erbjöd landstinget en sjuvårdsutrustad buss med både sängar och stolar och alltid med assistans av en medföljande leg sjuksköterska. Initialt fanns varken förståelse för eller adminsitrativ beredskap för att politsikt ta sig an ett sådant erbjudande.

Företagrens ekonmiska vinst stanande efter beskattning hos honom eller henne. För den offentliga förvaltning frigjordes resurser – och därmed dämpades den inbyggda kostnadsökningen i det gamal systmet med individuella sjuktransporter.

Patienter och anhöringa uppskattade också de nya transporterna både fysiskt och trivsekmässigt.

Skulle företagaren som omsider fick sälja sina tjänster (effektiva sjuktransporter i buss) visa sig vara en skatteflykting eller kriminell utsugare skulle väljarna vilja att han eller hon självklart skildes från uppdraget och åtalades. Men politikerna hade inte kunnat dra in de uppskattade och effetiva sjuktransporterna. Det hade varitineffektivt och även varit en social kvalitetsminskning för patienterna.

Men då fanns konceptet på kartan och då avagjorde den politiska viljan och den ideologiska kompassen om verksamheten skulle upprätthållas eller strypas med återgång till det gamla.

I sådana politiska realiteter blir Reepalus Vinsttak kontraproduktiva. Det gäller stort som smått. Vinsttak i sig skapar inte ökade skatteintäkter. Vinsttak är inte lösningen på de som tar sig friheten att missbruka systemet.