Etiketter

, , , , ,

Ilmar Reepalu/Vänsterpartiet/Socialdeomkraterna/Miljöpartiet saknar mod och kompetens att använda den sunda marknadsekomins avkastning som uthållig resurs för dagens och morgondagens demokratiska välfärdsstat.

I vårt marrknadsekonomiska Sverige angriper vi företagsbrister och marknadsstörningar med effektiva och rättssäkra kontroll- och uppföljningsprogram.

Ilmar Reepalu/Vänsterpartiet/Socialdeomkraterna/Miljöpartiet saknar mod och kompetens att använda den sunda marknadsekomins avkastning som uthållig resurs för dagens och morgondagens demokratiska välfärdsstat.

För få minns löntagarfondsstriden.
Ilmar Reepalu, 73 år; har inget lärt av löntagarfondsstriden. Vi som var med och knäckte socialdemokraternas stora socialiseringsförsök för 30 år sedan har nu ett särskilt ansvara att tappa fokus på denna ideologiska vattendelare.

1.   Staten ska skydda och värna den privata äganderätten
Precis som med löntagarfondsförslaget är syftet att vända den privata äganderätten ryggen och omöjliggöra företags fortsatta existens. Samma princip kan i ett senare skede utvidgas till att tillämpas på all företagsamhet.

2.   Alliansen vilar på en gemensam ideologisk grund
Allianspartierna måste nu tydliggöra den ideologiska skillnaden mellan kollektivt, påtvingat statligt ägande och skyddat och vidareutvecklat privat ägande och risktagande som utvecklingens resurs. Sovjets gamla femårsplaner kommer att misslyckas idag och i morgon på samma sätt vi redan sett före Sovjets och järnridåns fall.

3.   Frihet och äganderätt är varandras förutsättningar
Allianspartierna måste angripa vänstern ideologiskt och pedagogiskt avslöja socialismens maktanspråk på det fria näringslivet och därmed på människors frihet och deras äganderätt.

4.   Glöm inte Sossarnas långa och förlamande maktninnehav
Alliansen måste nu framstå som det avgörande ideologiska rättesnöre det är och som sedan andra världskriget lyckades bryta sossarnas över 30år långa maktinnehav.

5.   Ideologisk konsekvens och politiskt resultat väger tyngre  än partitaktik
Alliansen ska inte låta regeringsspekulationer inför valet 2018 urvattna ett samlat angrepp på och villkorslöst avfärdande av socialismen som vinst-taks-förslaget nu är ett konkret uttryck för.

>>>Kommunister, socialister och nationalistiska utopier ska kväsas varhelst de gör inbrytningar i dagens politik.