Etiketter

, , , ,

Åsa Regnér – i omsorg om de människor som har särskilda behov bör du börja i rätt ände:

1 Ge besked om på vilka punkter du hotar att avskaffa LSS-lagens rättigheter för de 16 000 personer det handlar om.

2 Ge besked om på vilka punkter du vill avvärja fusk och bedrägeri

LSS ska i ett första steg värnas genom att slarv, fusk och bedrägeri stävjas och beivras – det skulle kunna spara 10% av LSS´s hela totalkostnad på 30 miljarder kronor., skriver helagotlans.se :

”I år betalas 30 miljarder kronor ut till 16 000 personer som beviljats assistansersättning. Enligt Försäkringskassans beräkningar kan runt 10 procent av utbetalningarna vara felaktiga och en stor del misstänks gå till organiserad brottslighet (Sveriges Radio 11/8). Vid årsskiftet uppgick Försäkringskassans totala krav på återbetalning till 3,5 miljarder kronor.”

Debatten om LSS behöver konkretiseras. Åsa Regnérs illa formulerade regleringsbrev leder fel. Åsa Regnér står nu till svars för på vilka punkter hon ser en möjlighet att utreda ändrad lagtext och förordna om nerskärningar.

LSS-lagen med sina 10 rättigheter/insatser är tydligt formulerad. Åsa Regnér vilka av lagens punkter 10 punkter vill du urvattna INNAN du tar med hårdhanskarna mot de lagbrytare och kriminella organisationer som missbrular systemet för egen vinning.

 

Ur Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS

LSS gäller för

1.
personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
2.
personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
eller
3.
personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

LSSinnehåller10 rättigheter/insatser
1 Rådgivning och annat personligt stöd
2 Personlig assistans
3 Ledsagarservice
4 Kontaktperson
5 Avlösarservice i hemmet
6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
7 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
8 Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom
9 Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad
10 Daglig verksamhet

Dags nu att sluta leka politisk kurragömma. Ta tillbaka det famösa regleringsbrevet och angrip de brister som underminierar legitimiteten för LSS som för många människor är en förutsättning för ett anständigt vardagsliv.