Etiketter

, , ,

I en välfärdsstat som vår ska de svagaste och mest utsatta männiksorna inte lämnas i sticket.

I SvT Godmorron Sverige  (25/10 kl 7:15) diskuterades Socialdepartemen-tets Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försäkringskassan.

Åsa Regnér tar för lätt på sina Regleringsbrev

Åsa Regnér (s)

Under rubriken ”1 Mål och återrapporteringskrav” fastställs bl a att ”Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen”. Därefter preciseras inom vilka ramar detta ska ske.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér slår ifrån sig; ”Vi har inte skickat ut ett sån´t regleringsbrev heller”. Med det har hon. Regleringsbrev är departementens tunga verktyg för att styra statliga myndigheter. Regleringsbrev skapaar konsekvenser och sådana kan inte undvikas eller i efterhand urskuldas genom att skylla på diffusa formuleringar.

Skrivningen är illa formulerad ty målet att minska antalet timmar inom assistansersättningen är överordnat den rättssäkra tillämpning som denna, en av våra viktigaste frihetslagstiftningar, syftar till. Personer med olika grad av funktionsnedsättningar ska efter behov få kunna leva sina liv så likt alla andra som möjligt.

Hade regeringen med Åsa Regnér i spetsen istället valt att tvärt om precisera vilka rättssäkra effektiviseringsmål som Försäkringskassan ska uppnå (inom nuvarande lagstiftning) hade beredskapen mot felaktigt uttunnad tillämpning av lagkraven tydliggjorts. Lagtolkning ligger hos domstolar.

S+MP-regeringen är nu svaret skyldig:
– Avser regeringen att vårda och behålla nuvarande lagstifning? Avser regeringen stävja slarving regeltillämpning, dålig uppföjning och försvåra fusk och bedrägeri? I vår rättsstat ska vi nå välfärdsmålen genom ordning och reda i byråkratin och med marknadsekonomin som uthållig resurs.

Jaga inte de utsatta som är i behov av assistentersättning. Ändra inte lagen, effektivisera adminsitrationen och stoppa fusket istället för att göra besparingar på samhällets mest svaga och utsatta.