Sorgligt att vissa sprider falsarier i tron att väcka opinion för en allvarlig sak: Situationen för de fattigaste av fattigpensionärer. Jag har i tre inlägg – se länkarna nedan – fäst uppmärksamhet på de sk fattigpensionärerna.Nej, det här är inte en 90-årig fattig pensionär som heter Selma Vi ska dock ha klart för oss och inte glömma att de sociala skyddsnäten inte alltid nyttjas, varför situationen blir ännu svårare än nödvändigt för vissa. De handlar om oftast om de mest utsatta, de mest ensamma och de som inte fått information och hjälp att tillgodogöra sig de ekonomiska skyddsmekanismer som finns.
Artikeln i Metro är angelägen . Den avslöjar opportunistiska falsarier. Den informerar om de garantibelopp och bidrag som de fattigaste pensionärerna har rätt till. Det handlar om garantipension, äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg.

Om detta skriver Metro ”nyhetsplats” därför saknas med journalistisk renlära den politiska inramningen.

Inga pensionärer ska ligga under EU:s fattigdomsnivå.
I alla sociala välfärdssystem kommer det alltid finnas individer som p g a krockande regelverk, okunnighet eller egen passivitet faller igenom. Då träder garantibelopp och behovsprövade bidrag in. Så ska det vara i en värdig välfärdsstat.

Men nivåerna på de generella systemen ska ligga på tillräckligt högt för den stora majoriteten av dagens s k fattigpensionärer så att de INTE ska behöva nyttja de ersättningsformer som är skapade för att vara välfärdsstatens yttersta gräns för allas vår trygghet under svåra omständigheter.

Från flera orter i landet rapporteras om nya grupper av äldre som kommer till det civila samhällets soppkök. Deras pengar räcker inte till det nödvändigaste.

I ett eller flera sådana enskilda fall är den säkert äldre berättigad – efter ansökan – till något av de bidrag som redovisats ovan.

Regeringen Stefan Löfven vänder de äldre ryggen.
Men i höstbudget har vi ännu inte hört något om att lyfta de fattigaste av fattigpensionärer. Utan att ge något riktat stöd till dessa höjer han skatten för de pensionärer som väljer att arbeta vidare efter 65-årsdagen.

Löfven spelar dessutom mörka krafter i händerna när han i praktiken och genom svepande uttalanden ställer fattigpensionärer mot integrationskostnader.

Enligt PRO levde i våras 231 500 pensionärer i Sverige under EU:s fattigdomsgräns på 11 830 kronor per månad i disponibel inkomst. Det handlar om en lättidentifierad grupp medborgare vars behov man medvetet blundar för.

Se gärna

https://ulflonnberg.com/2016/07/18/ingen-svensk-fattigpensionar-ska-leva-under-eus-fattigdomsgrans-del-3-av-3/

De fattigaste av fattigpensionärer

Den 2 juli vände Stefan Löfven (s) de fattigaste fattigpensionärerna ryggen,