kd-loga KD-medlemmar hälsas välkomna till en politikutvecklings- och inspirationskväll på temat

”Kulturpolitik ”

 

Datum:        Tisdag 27 september 2016
Plats:            Hantverkargatan 3D, Stockholms stads utbildningslokaler
Program:      17.00 – 17.30 Fika

17.30 – 17.45 Inledning, Erik Slottner och Ulf Lönnberg

Infogad bild 2

17.45 – 18.30 Lars Anders Johansson, Timbro
Författare till rapporten ”Vad vill Alliansen med kulturpolitiken?”

 

 

Infogad bild 118.30 – 19.00 Jenny Svensson, Södertörns högskola:
”Utveckling av kulturpolitik och i kulturorganisationer”

 

 

 


19.00 – 19.30 Workshop
19.30 – Mingel med förtäring

Vill du påverka och utveckla Kristdemokraternas kommunpolitik inför 2018?

Kom då till denna politikutvecklingskväll och låt oss ta del av dina åsikter och idéer! Tillsammans kan vi mejsla fram en långsiktigt kristdemokratisk kulturpolitik.

Varmt välkommen!
Anmälan snarast till Mejke Runström, mejke.runstrom@kristdemokraterna.se

Se gärna mina artiklar
Nej till MPs kulturpolitiska maktmaximering

Nej till politisk kvalitet(s)kontroll i kulturen