Christina Tallberg, ordförande PRO sätter ner foten
”Många äldre vittnar om en oro inför åldrandet som har sin grund i en bristande tillit till äldreomsorgen. Oron delas av många anhöriga.”

Jag håller absolut med! Det räcker inte längre att lappa och laga inom nuvarande lag- och regelverk som behöver reformeras. I en rättssäker och anständig äldrepolitik kan vi inte nöja oss med att ”de missnöjda gamlingarna” får väl överklaga.
Jag förordar att vi reformerar regelverket och också legaliserar tillämpningar som ex-vis Linköpingsmodellen som ger socialtjänstens handläggare relevant och ansvarsfullt handlingsutrymme för att göra ett bra jobb. Risken för överkonsumtion kan förebyggas – de flesta medborgare vill klara sig själva hela livet men de ska veta att stödet finns på äldre dagar för de som behöver det.

Läs gärna Christina Tallbergs artikel  Föråldrad lag styr äldres villkor