Etiketter

, , , , , , , ,

I en gästkrönika på sajten Det goda samhället skriver Anders Björnsson om ungas intrång i politiken under rubriken ”Geronternas intåg?

Det är inte i första hand representativiteten som råkar i fara med den här fäblessen för unga, utan kvaliteten. Riktigt bekymmersamt är att de politiska partiernas ansträngningar i de flesta fall förefaller gå ut på att suga upp ännu fler unga till politiskt ansvarsfulla positioner, det vill säga sänka åldersgenomsnittet ytterligare, och det finns också röster som höjs för sänkt myndighets-, rösträtts- och valbarhetsålder från 18 år.

I långa stycken träffsäkert. Jag vill dock fästa uppmärksamheten på samhällsengagerade ungas och äldres uppgift att tillsammans driva på för en god samhällsutvecklingen utifrån egna ideologiska preferenser och personliga prioriteringar. Växelverkan mellan frustande nydaning och erfarenhetsbaserad nyansering är det naturliga kitt som generationsgemenskapen vilar på. Shakespeare noterade på sin tid [i komedin ”As You Like It”]  sju skeden (idag: livsfaser?):
1   Barnet (idag: spädbarnsålder?)
2   Skolpojke (idag: skolålder?)
3   Älskare (idag: ungdomsår?)
4   Soldat (idag: förvärvsliv?
5   Rättvisa (idag: mogen ålder?)
6   Hög ålder (idag: ålderdom?)
7   Demens och närmar sig döden (idag: livets sista år?)

Det handlade då om en livscykel på mindre än 60 år. Varannan som föds idag kommer att uppleva sin 100-årsdag.shakesperare

Shakespeares skarpa iakttagelseförmåga lyfte således fram hela sju faser i människors korta och strävsamma liv. Trots att vi idag lever mycket längre sammanfattar många ännu folkhemsbyggets och politikens huvudfokus i det korta mantrat skola, vård och omsorg.

Politikens mjuka sakfrågor pockar på rationell utveckling, tillräckliga resurser och människovärdig tillämpning med alla människors likvärdiga och rättssäkra villkor och behandling som ovillkorlig utgångspunkt.

Om vi låter enbart de unga eller enbart de äldre staka ut vår framtid kommer vi att både göra om gamla misstag och göra nya misstag mot nya utvecklingsmöjligheter. Dagens och framtidens utmaningar tarvar generationsgemensam nydaning med ständiga erfarenhetsutbyten – över flera generationer. Snart är fem-generationssamhället här.

Jag tillhör också dem som hoppas på att en bredare generationsrepresentation bland riksdagskandidaternas personliga meriter i valet 2018.

Därför har jag tackat ja till Kristdemokraternas Seniorförbund i Stockholms län att ställa upp som Kristdemokraternas riksdagskandidat i Stockholm inför valet 2018.

Jag har fokus på två sakpolitiska områden; Äldrepolitik och Kulturpolitik

Välkommen att följa mitt fortsatta arbete på
Äldrepolitik mer än äldreomsorg – inför valet 2018
och mina allmänpolitiska kommentarer på
ulflonnberg.com