Etiketter

, , , ,

Så blir höjningen för olika pensionärsgrupper:
•    330 000 pensionärer – de med ingen eller låg inkomstpension och som har garantipension och/eller bostadstillägg får cirka -0,4 procent i förändrad pension.
•    460 000 pensionärer får en förändring av summan av inkomst- och garantipension som ligger mellan -0,4 och +4,2 procent
•    De flesta pensionärer, 1,3 miljoner, som varken har garantipension eller bostadstillägg, får höjd inkomstpension med 4,2 procent. 330 000 pensionärer – de med ingen eller låg inkomstpension och som har garantipension och/eller bostadstillägg får cirka -0,4 procent i förändrad pension.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S):
– 2016 får pensionärerna ett  inkomstlyft. Dels ökar inkomst- och tilläggspensionen med 4,2 procent, i snitt 340 kronor i månaden efter skatt. Dels har regeringen aviserat sänkt skatt för pensionärer. Det blir ett historiskt bra år för pensionärerna, kommenterar .

Gränsdragningar i alla generella sociala förmåner och i alla riktade bidragssystem slår åt olika håll uppåt och neråt. Det är nödvändiga konsekvenser i alla regelverk för att bygga någorlunda effektiva och träffsäkra system.

Men lika fullt är det alltid viktigt att rikta särskild uppmärksamhet på hur dessa gränsdragningar slår neråt mot de allra sämst ställda medborgarna.

Det är också sant att begreppet relativ fattigdom är trubbigt. Men EU:s fattigdomsgräns är en relevant nivå som långsiktigt golv och riktmärke för de svenska pensionärer som har det sämst ställt. Det är ett konkret och relevant äldrepolitiskt mål att upprätthålla. Det är ett av mina prioriterade opinionsinsatser när det gäller pensionsfrågan över tid.

Parallellt med det arbetet ska vi alla verka för att de som är i allra störst behov av särskilda lagstadgade ekonomiska tillskott till sin låga pension också får vetskap och hjälp att tillgodose sig dessa rättigheter.
Läs vidare om 4 sådana särskilda stöd.

Pensionärsorganisationerna med sina specifika rötter och indirekta politiska kopplingar har hittills inte lyckats lyfta de ekonomiska villkoren för de fattigaste pensionärerna. Sverige är heller inte betjänt av ett pensionärs-enfråge-parti med pensionssystemet på dagordningen. Vägen framåt går via ett eller flera etablerade partier som tar frågan som en egen partipolitisk prioritering. Det finns 330 000 latenta röster som kan påverka mandatfördelningen i Riksdagen.