Etiketter

, , ,

Religionen och de religiösa samfunden ska hålla sig borta från politiken.

Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan skriver i en debattartikel i DN den 8/8 att” den frihetliga, sekulära staten [måste] veta att den lever på förutsättningar som den själv inte kan garantera”. Det är det som är hela poängen med demokratins fundament. Partierna i en demokrati har att verka för sina politiska ideal och därmed så optimalt som möjligt genom författningar och praxis upprätthålla de förutsättningar som garanterar demokratins innehåll och bestånd. Till och från tvingas partier i demokratier till prövande kraftmätningar med mörka politiska krafter som vill skapa en annan maktordning via demokratins öppna beslutsformer.

Antje Jackelén skriver vidare: ”Den berövar sig själv sin frihetlighet om den företräder ett sekulärt totalitetsanspråk.” Det är, åter igen, endast demokratiska partier i demokratiska rättsstater som kan hålla de totalitära sekulära maktanspråken stången. Det ju totalitetsanspråken som ska undermineras.

Antje Jackelén (okunniga?) uppfattning om vad politik kan och inte kan åstadkomma inom demokratins ramar lämnar mycket annat att önska.

Rättsstaten garanterar religionsfriheten – inte för att be om eller förvänta sig religiös vägledning i det politiska arbetet. Antje Jackelén bör erinra sig vilka förutsättningar för grundlagsskyddat öppet religiöst arbete som finns i en teokrati eller diktatur.

Det är inte Svenska Kyrkan – eller någon annan religiös institution – som kan garantera trygghet för de som flyr från religiös förföljelse. Däremot borde vara Svenska Kyrkans – och andra religiösa institutioners – självpåtagna uppgift att tydligt ta avstånd från religiösa krafter som uppenbarligen är förknippade våldsverkare, terrorister och kappvändare.

Antje Jackelén, Anders Arborelius, Mahmoud Khalfi, Nadia Marhri Lodin och Ute Steyer står inte över politiken – men genom sina religiösa institutioner har de att påverka opinionerna nationellt och globalt i riktning som stärker idealen och därmed förutsättningarna för rättsstatliga demokratiska statsskick som kan garantera deras religionsfrihet.

Antje Jackelén tar avstamp i dagens stora religiösa konflikter för att ifrågasätta att vi värnar den sekulära rättsstaten och vår grundhållning om religionen som en del av vars och ens privatliv. Det är fundamentalt i vårt samhälle och klart formulerat i Luthers tvåregementslära.

Det räcker inte med med välmenande maningar – det krävs konkreta avståndstaganden och uthållig opinionsbildning mot totalitära religiösa krafter varhelst de fått fäste.