Etiketter

Thorbjörn Fälldin var en ideologisk och praktisk icke-socialist. Med Fälldin-regeringarna var Socialdemokraternas dominans sedan 2:a världskriget bruten. Sverige undkom att styras av en radikal socialdemokrati med förslaget om Löntagarfonder som reellt hot mot marknadsekonomi och i förlängningen också mot demokrati.

Även efter sin statsministertid fortsatte Thorbjörn Fälldin enträget sitt arbete för att befästa grundvalarna för marknadsekonomin. 1989 bildades Ägarfrämjandet. Thorbjörn Fälldin var ordförande från starten i 16 år. Medlemmarna var från starten Fastighetsägarna, Företagarna LRF, SBC, Svensk Handel, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Sveriges jordägarförbund och Villaägarna.

Ägarfrämjandets primära insats var att verka för grundlagsändring.

Första stycket av 2 kap. 18 § regeringsformen (2:18 RF) innehåller efter 1994 års ändring följande.

Varje medborgares egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.

Här flyttades skyddet för den privata äganderätten fram en gång för alla.

Utöver det publicerade Ägarfrämjandet ett tiotal småskrifter som analyserade den privata äganderätten. Inom varje ämnesområde redovisades konkreta förslag till reformer för att stärka äganderätten. Arbetet bedrevs i nära samarbeten med flera experter. Professor Fredrik Sterzel var under de första 20 åren Ägarfrämjandets sakkunnige följeslagare.

Som Ägarfrämjandets sekreterare från starten kom jag genom Ägarfrämjandet – just i dessa frågor – arbeta nära Thorbjörn Fälldin. Han var genomgående noggrann genom hela processerna med våra olika dokument.
Genom åren delade vi många timmar på sammanträden och resor. Det blev samtal om politik. Han berättade också eftertänksamt om sin väg fram till Statsministertiden med ett och annat nedslag vid sidan om den kända massmediabilden. Med glimten i ögat sa han: ”Många tycker att det går för långsamt i politiken – fast egentligen går det många gånger alldeles för fort”. Något som dagens och morgondagens partiledningar med sina trimmade spin doctors också har anledning att påminna sig.
     Ulf Lönnberg
     Sekreterare i Ägarfrämjandet från starten 1989 – 2007