För många gamla och äldre är det skämmigt att söka bidrag. Den sunda gamla livshållningen att man ska göra rätt för sig skymmer ibland det faktum att man också ska bevaka sina intressen – det handlar i detta fall inte om bidrag eller nådegåvor. Bostadstillägget är en del av pensionssystemet – inte ett bidrag.

Precis som man numera själv ska ansöka (anmäla) om när och hur man vill ta ut sin pension ska man också ansöka (anmäla) om bostadstillägg.

Aftonbladet skriver den 27/2 ”Får du totalt ut mindre än 13 000 kronor per månad ­efter skatt och har mindre än 100 000 kronor i för­mögenhet kan du vara berättigad till bostadstillägg.”

På Pensionsmyndigheten finns länk till en bra hjälp för att beräkna om du har rätt till bostadstillägg. Där gör du en första beräkning där du själv matar in dina uppgifter för att se om du bör ansöka om bostadstillägg.

Om bostadstilläggsfrågan inte gäller dig – hjälp berörda vänner och anhöriga att göra en första beräkning på nätet, sen är det lätt att ta nästa om förutsättningarna föreligger.

Även den som bor i bostadsrätt eller villa.

Här bör pensionärsorganisationerna känna ett särskilt ansvar att göra riktade informationsinsatser för sina medlemmar.

Se min debattartikel
Den 2 juli vände Stefan Löfven (s) de fattigaste fattigpensionärerna ryggen