Ensilage-Wikipedia eller med ett föråldrat namn pressfoder är djurfoder, företrädesvis vallväxter…..

Flera veckor tidigare än förra året stod de där tidigt i morse…

De runda står nästan alltid i formationer på två eller tre raka led. Kuberna är oftast stationerade glest och regelbundet över en stor yta. Deras uppgift är praktiskt nödvändig för vår försörjning.

De vakar över ängsälvorna…  (krönika)