Etiketter

, , , ,

Dags nu för statsminister Stefan Löfven att släppa på prestigen. Med hans besked den 2 juli att ”Lagt kort ligger” låser han sin politik på en stagnerad ambitionsnivå. Någon budgetmässig omprioritering med fokus på de fattigaste fattigpensionärerna är heller inte att vänta, ty i samma andetag förband han sig att ”inte förändra villkoren för enskilda hushåll”. I höst kommer vi att se en budgetprocess som kvarhåller de fattigaste pensionärerna under EU:s fattigdomsgräns. Villkoren för våra fattigpensionärer är idag en generationsövergripande angelägenhet.

Vi har stabila system som ska fånga upp de allra fattigas pensionärers behov. Det kommer alltid att finnas äldre som av olika anledningar hamnar under beräknade fattigdomsgränser och fastställda nivåer för existensminimum.

n kontanterEkonomiskt stöd till pensionärer redovisar Pensionsmyndigheten. Beräkningsgrund för om ansökan ska beviljas finns på länken BERÄKNA BOSTADSTILLÄGG. Följande kan sökas under rubrikerna Bostadstillägg, Särskilt bostadstillägg, Äldreförsörjningsstöd och Tandvårdsstöd (det senare har Försäkringskassan hand om) .

Från flera orter i landet rapporteras om nya grupper av äldre som kommer till det civila samhällets soppkök. Deras pengar räcker inte till det nödvändigaste.

I ett eller flera sådana enskilda fall är den säkert äldre berättigad – efter ansökan – till något av de bidrag som redovisats ovan.

Stefan Löfven kunde – om han inte redan låst sig i ”lagt kort ligger” – genom exempelvis riktade grundavdrag/bostadstillägg till de fattigaste pensionärerna lyfta de sämst ställda pensionärerna.

I Sverige ska vi ha ett nytt, uthålligt och anpassningsbart VÄLFÄRDSGOLV FÖR 65+ . Dagens och morgondagens fattigaste fattigpensionärer ska aldrig tvingas leva under EU:s fattigdomsgräns.

Berit Bölander, tidigare s-riksdagsledamot och nu ordförande i SKPF (som nu fusioneras med SPRF), skrev följande i sin medlemstidning Här&Nu

EU:s fattigdomsgräns går i Sverige 11 700:- kronor efter skatt – det skulle kosta statskassa ca 4,5 miljarder att lyfta ”fattigpensionärerna över den gränsen.

Socialdepartementet pekar ut 0,8 procent av fattigpensionärerna som ”förlorare”, det handlar om 14 797 personer som fått sina pensionsinkomster sänkta 2016. Att lyfta dessa förlorare till gruppen åtminstone fattigpensionärer skulle kosta 4,6 miljoner(!) kronor -Utropspris på en 2:a i innerstan

Alla partiledarna talade i Almedalen i olika ordalag om samhällets offentliga skyddsnät som ska fånga upp de som har det allra sämst. Men Stefan Löfven valde att mäla sig ur vad många människor – oavsett partitillhörighet – anser vara en rättvis minimireform för våra äldsta.

Det handlar om ett begränsat antal pensionärer som har urusla ekonomiska villkor trots att det var de som som vanliga löner byggde vårt land genom hårt arbete och stigande skattetryck. De är offer för en politisk bortprioritering som det har varit alldeles för lätt för partierna att gömma sig bakom i talet om breda politiska lösningar. Någon måste ta täten.

Redan i höstens budgetprocess kan Stefan Löfven släppa prestigen och ta tillbaka sitt famösa uttalande från den 2 juli om att ”lagt kort ligger”.

Ulf Lönnberg
De fattigaste av fattigpensionärer, 13 juli 2016 (del 1)
Den 2 juli vände Stefan Löfven (s) de fattigaste fattigpensionärerna ryggen,
16 juli 2016 (del 2)