Etiketter

, , ,

Suveränt av Eli Göndör om religionernas plats i den svenska rättsstaten. Vore välgörande om religiösa ledare med olika religiös hemvist gemensamt ställde sig bakom Eli Göndörs praktiska förslag. Det skulle för kommande generationer stärka vår religionsfrihet och även skyddet mot påtvingade religiösa uttryck och normer. Det handlar om ett inslag i vår skola inom ramen för läroplanen som skulle öka förståelsen och respekten även mellan generationerna i frågan om vilka religiösa uttryck som hör det privata till och vad som ryms i allas vårt sekulära samhälle. Invandrarföräldrar och deras barn skulle få sina respektive erfarenheter av sitt nya hemland i relation till hur och var de rör sig i samhället. Motsvarande gäller inhemska föräldrar och deras barn som också får sina respektive erfarenheter av det nya Sverige beroende på hur och var de rör sig i samhället. Skolbarns praktiska erfarenheter från det nya ”trans-multi-religiösa” rastrummet skulle även ge input från yngre till äldre.
>>>Ur Eli Göndörs text: ”Därtill kan skillnaden mellan majoritetsförtryck och skyddet för minoriteter i en demokrati tydliggöras.– Enkla åtgärder skulle därmed i ett tidigt skede lära elever från en kultur där deras m a j o r i t e t s s t a t u s fallit sig naturligt, att s i t u a t i o n e n n u ä r a n n o r l u n d a. Den som vill bli svensk medborgare vill sannolikt veta vad det är för villkor som gäller i Sverige.”

Läs hela hans artikel Bönerummets dubbla budskap