Etiketter

, , ,

Behovet av lokaler för kommers och kultur är stort. I Stockholm har scenkonsten specifika lokalbehov.

Fastighetsavgift för hyreshus är 1 217 kronor per bostadslägenhet, men högst 0,3 procent av taxeringsvärdet (2015). Fastighetsägare som äger hyreshus som har både bostäder och lokaler ska betala 1,0 % i statlig fastighetsskatt på taxeringsvärdet för lokaldelen med tillhörande tomtmark i ett hyreshus. (Den kommunala fastighetsavgiften gäller således bara för bostadsdelen av ett hyreshus.)

Fastighetsskatten som hyreshusfastighetsägare betalar för sina intäkter från lokaluthyrning borde justeras så att uthyrning till scenkonst befriades från denna del av fastighetsskatten.

Genom åren har stora lokalytor i Stor-Stockholm – och på många andra håll – hyrts ut som garage. I storstäderna byggs det om och förtätas och många källare och inomhusytor försvinner. Även om vi också har ett  tillskott av sådana lokaliteter är de gamla bestånden attraktiva dels för sina miljöer, dels för sitt kostnadsläge. Det skulle berika samhället och stadens kulturprofil om fastighetsägarna stimulerades att i flera fall välja scenkonstens kooperativ och företagare som hyresgäster.

Kommunala kulturbidrag urholkas dessutom genom att dessa indirekt också går till scenkonstens hyreskostnader. Det finns exempel på att kommunala verksamhetsbidrag ökats i relation till stigande hyreskostnader för att inte rycka undan mattan för de experimentella och nydanande produktioner som kommunen vill främja.

En sådan målinriktad justering av den statliga fastighetsskatten skulle öka utväxlingen på kommunala kulturbidrag samtidigt som en stadsdel med brett kulturutbud ökar dess kvaliteter.