Etiketter

, ,

Whatching the Moon at Night
När du och en vän gör samma sökning svarar ex-vis Google med olika länkar. Sökmotorn väljer ut efter era respektive intresseområden som era tidigare sökvanor påvisat. Undersökningar visar också att flertalet tror på och tar hellre till sig information, fakta och synpunkter som ligger närmst de ståndpunkter och tyckanden som är de egna. Det är vi många som – om än motvilligt – känner igen oss i.

När våra riksdagsledamöter fick möjlighet att se filmen i Riksdagen var det inte många som kom och ännu fler som valde bort informationstillfället. Inte oväntat fördelade sig dessa enligt vanorna att ta emot information som stämmer överens med den egna ideologiska filterbubblan och avvisa information som utmanar den samma.

Filmen är en dokumentär som låter terrorismens offer komma till tals och där flera forskare analyserar och beskriver den islamism som är ett globalt hot mot civila samhällen och inte sällan med särskilt fokus – indirekt och direkt – på människor med judisk anknytning. Det handlar alltså om en angelägen film. SvT har beslutat att tills vidare inte visa den – trots att de själva är medfinansiär. Jag har i öppet brev och i direkt korrespondens med SvT:s ledning bett att få svar på frågan varför den inte visas. Det har jag inte fått men kommentarer bl a på FaceBook från nyfikna som hoppas att jag ändå ska få svar vad det lider. Men det finns naturligtvis också de som påstår att filmens agenda i sig gör att den inte platsar i SvT eftersom den uppfattas bygga på ensidiga faktaunderlag.

Filmen har visats på flera internationella filmfestivaler och nu finns även chans att se filmen Stockholm och Göteborg. Jag uppmanar inte bara de riksdagsledamöter som – oavsett partitillhörighet – valt bort filmen en gång och oss väljare att nu ta tillfället i akt att se filmen. En fråga vi har att ställa oss är huruvida de filmratande riksdagsledamöternas värderinger överensstämmer med deras väljares. Den som slår dövörat till kan heller inte försvara och stärka de demokratiska ideal som hotas av ideologisk våldsextremism.

Dags för väldigt många att sticka hål på sin filterbubbla och titta, lyssna och delta i det offentliga samtalet.