Etiketter

, , ,

”Tror du jag är rädd för dig? Fucking pajas! Kom utan bricka så ska jag visa dig”, det hotet uttalas av en person, riktat direkt till en polisman.

Olaga hot mot tjänsteman. Vad blev påföljden?

Den av socialdemokraterna hyllade sociala ingenjörskonsten har kommit till vägs ände. Brister och tillkortakommanden i samhället kan inte uteslutande stoppas genom statligt och kommunalt omhändertagande – om än uppbackat med tillrättavisande dialoger. Med det norska TV-teamets – och nu ett svenskt TV-teams – direktupplevda hot och trakasserier mot poliser bevittnar vi hur rättsstaten krackelerar.

Polisen har pekat ut 53 områden där det är svårt att upprätthålla lag och ordning och i 15 av dessa står anarkin för dörren, det gäller Rinkeby/Tensta, Husby, Biskopsgården, Bergsjön och Rosengård.

Arin Karapet (m)

Rop på snabba och rättsvidriga motåtgärder låter inte vänta på sig. Moderaternas ledamot i Stockholms läns landsting Arin Karapet (M) tummar
i brådska på rättssäker behandling av en icke åldersdefinierad grupp, som han svepande betecknar som ”ungdomar”. Han förespråkar utegångsförbud, legitimationstvång och avhysning från gatan.

Det är polisen som har våldsmonopolet i en demokrati. De lagar och regler vi har för att stävja, beivra och med våld stoppa bråk och ligism är i grunden tillräckliga och framför allt; de är rättssäkra.

När politiker själva börjar tumma på samhällets grundläggande principer eggas extrema krafter som villa ha en stark ledare hellre än regelverk som vilar på juridiskt hållbara principer för alla – både för ordningsmakten och för orosmakare och lagbrytare.

Det är de rättsvårdande myndigheterna som ska stärkas; personellt och med rätt arbetsredskap.

I riskfyllda områden föreslå vi kristdemokrater genom KD:s rättspolitiske talesperson Andreas Carlson att polisen får

Andreas Carlson(KD)

Andreas Carlsson (KD)

tillgång till nya typer av vapenkategorier mellan batong och pistol; bl a elpistol, som polisen själva tittar på just nu. Utöver det bör även gummikulor och tillgång till vattenkanoner vid större upplopp tillföras.

Det handlar inte om att ersätta dialogen men att tillförsäkra polisen resurser för att kunna fullfölja sitt uppdrag.

Historien har visat oss vilka mörka krafter som gärna exploaterar medborgarnas oro och som samtidigt erbjuder enkla, legalt illa underbyggda lösningar.

Till Arin Karapet (M) och andra som vill ta genvägar:
Vi ska möta orosmakare och lagbrytare med de lagar vi har – inte med svepande och populistiska åtgärder mot diffust definierade åldersgrupper.

Ulf Lönnberg
KD-ersättare i Stockholms läns landsting