Etiketter

, , , ,

I år valde Sigtuna kommun att flytta påsklovet och lägga det en vecka tidigare än andra kommuner i Stockholms län. ”För att undvika alltför många brutna veckor valde de att i år att lägga påskveckan under vecka 12 då den veckan också sammanföll med det iranska nyåret”, skriver kommunen på Facebook (Expressen 16/4).

Den 2 maj 2011 initierade Carin Jämtin en debatt om en ny muslimsk helgdag. Då sa hon:

Man kan fundera över om inte eid, muslimernas julafton, borde vara en helgdag. Eftersom Sverige är heterogent borde helgdagarna faktiskt spegla någon slags känsla av att vi är olika. Det gör de inte i dag.

Och redan 2005 bestämde Huddinge kommun att göra den muslimska högtiden eid al-fitr, fastemånaden ramadans avslutande fest, till en lovdag för alla elever. Efter valet 2006 avskaffade den nya borgerliga majoriteten den lovdagen.

Sverige ska ta sin del av ansvaret för att människor med flyktingstatus hittar en fristad i Europa. Det har vi gjort med råge. Nu behöver vårt integration vässas i många avseenden med anständiga mål för alla berörda.

Flyktingar som kommer till en vilsen nation, med kommunledningar, som gör insmickrande symbolhandlingar i politisk naivitet, undergräver migrationspolitken på sikt.

Att flytta och införa nya lovdagar för skolelever göra dem desorienterade i våra traditioner när vi anammar nyanländas traditioner istället för att lära våra våra barn att välkomna de nya kamraterna att delta i våra traditionella fester och helgfiranden. Det hindrar inte nyanlända som vill att hålla fast vid sina trationer.

Vi ska behålla de helgdagar vi har enligt de kristna traditionerna. De är en del av vårt kulturarv. Men vi ska inte har fler helg- och lovdagar med religiöst ursprung – oavsett i vilken religion de har sitt ursprung.

Det är lika viktigt att vi tolererar olika traditioner utifrån ökade kunskaper och insikter om vår egen historia och framtid.

Kommunpolitiker som i naiv välmening ger skolelever nya religiöst anknutna lovdagar eller av samma skäl anpassligt flyttar lovdagar för att sammanfalla med andra religiösa högtider undergräver den svenska sekulära rättsstats nutida normer. Det skadar migrationspolitiken som behöver större tydlighet om allas lika värde – legalt och humnat.

Sigtuna bör ompröva sitt beslut till nästa år.

Dags också att tunga (S)-representanter m fl som i smått och stort anpassar sig med undfallenhet istället för att tryggt integrera flyktingar och invandrare i det svenska samhället.