Etiketter

, , ,

Endast sända program av svenska programföretag kan anmälas till Granskningsnämnden. I brist på publikforum för strategifrågor om balans, allmänintresse och saklighet i samhällsprogrammen över tid har vi tittare att vända oss direkt till ledningen.

Krav om programinnehållets bredd finns preciserat. Ur SVT:s sändningstillstånd:
”–Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till staten som olika ekonomiska politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället. Det är särskilt viktigt att SVT slår vakt om programområden som är betydelsefulla för allmänintresset.–”

Filmen Watching the Moon at Night, en dokumentär om terrorism och antisemitism, har haft sverigepremiär. Enligt Smålandspostens ledare den 3ds har Marianne Ahrne, som gav filmen stöd när hon arbetade som långfilmskonsulent på Filminstitutet, berättat att SVT (som är medfinansiär) har beslutat att avstå från att visa filmen (GP 18/11 2015). Enligt samma källa har varken Marianne Ahrne eller filmskaparna fått något besked om varför SvT tagit detta beslut.

Våldsbejakande extremister med olika religiös och ideologisk hemvist har det senaste decenniet bytt strategi för sitt hot, sitt våld och sin förstörelse i världen – och i Sverige. Medborgare, politiker och myndigheter i världen – och i Sverige – lever och verkar nu i en helt annan konflikttyngd vardag än för 10 – 15 år sedan.

Filmen Watching the Moon at Night bedöms som seriös, saklig och allsidig bl a av Agniezska Holland som är ordförande i den Europeiska filmakademin. Filmen har visats i flera stora städer. Filmen behandlar en av vår tids viktigaste frågör utan att förenkla, enligt Holland.

På vilka grunder har denna film befunnits undermålig och på vilka punkter skulle den strida mot eller inte uppfylla SvT:s sändningstillstånd.

Sändningstillståndet ger inget mandat att undanhålla allmänheten samhällsinformation som förklarar drastiska och omvälvande förändringar över tid. Det gäller också relevanta orsaksanalyser och sannolika konsekvenser för vår säkerhet – i världen och Sverige – under överskådlig tid.

Jag hemställer att SvT:s ledning redovisar för de bedömningar som gjorts för att just denna film inte ska visas i SvT nu eller senare. Om visning trots allt planeras, på vilka skäl grundas då dröjsmålet?

Jag ber er bekräfta mottagandet av denna skrivelse samt ge underhandsbesked om när jag kan räkna med att få svar på min förfrågan.

Ulf Lönnberg
KD-gruppledare i Kulturnämnden i Stockholm

Phyllis Chesler skriver om ”Watching the Moon at Night”.http://www.israelnationalnews. com/Articles/Article.aspx/18708