Etiketter

, , , ,

Johan Westerholm på Ledarsidorna.se påminner om två artiklar i FNs flyktingkonvention som ofta glöms bort.

Värdlandet ska göra preciserade insatser – och flyktingar har skyldigheter att särskilt noga följa värdlandets lagar och förordningar. ”Det åligger flyktingen eller den asylsökande särskilt att följa värdlandets lagar och förordningar i syfte att upprätthålla ordningen.”

För värdlandet handlar åtagandet bl a om assimilation och naturalisering.

Läsvärt om grundläggande fakta som också ska finnas med i det konstruktiva offentliga samtalet utan att förpassas utanför åsiktskorridoren. Läs vidare på Johan Westerholms Ledarsidorna.se: där skriver han idag informativt under rubriken ”Flyktingkonvention är rasistisk propaganda”