Om att utvecka dagens och framtidens migrationspolitk

Integration och migration väcker mångas starka känslor, triggar mångas politiska taktiserande och utmanar mångas självuppfattning om sitt personliga ansvarstagande i och för vårt samhälle. Som medlem i civilsamhällets ideella och/eller ekonomiska organisationer, som medborgare, väljare, opinionsbildare har individen att göra egna val och prioriteringar som överlappar eller ställs mot varandra. Politikens uppgift är att skapa en hållbar migrationspolitik med utrymme för medborgarengagemang med olika individuella referenser.

Det kräver ett väl underbyggt politiskt programarbete.

Kristdemokraternas migrationspolitiska talesperson är sedan november 2015 Aron Modig. Strukturerat och sakligt analyserar han och lägger grunden för en ny kristdemokratisk migrationspolitik. Han utgår från att praktiskt tillämpa den kristdemokratiska ideologin i en krass verklighet där en konstruktiv och uthållig migrationspolitik ska, får och måste påverka andra politikområden.

Bortsett från själva sakfrågan har några av hans bloggläsare reagerat på enskilda ordval. För att inte språket ska skymma sikten skriver han: ”Det har inte varit mitt syfte, och inte heller att klumpiga ordval skulle rikta sig till någon eller några enskilda. Därför har jag skrivit om de inledande styckena.”

Det är typiskt för vår tid att svåra frågor – som kräver ett precist språkbruk för att tolkas rätt – kan skymma sikten även för de som är kunniga på sakområdet.

Oavsett organisations- och/eller partitillhörighet är det angeläget att gå igenom Aron Modigs text och granska, analysera, kritisera och redovisa egna alternativa skrivningar grundat på läsarens egna engagemang, övertygelse och sakkunskap.

Glöm inte att du redan i mars 2016 uppmärksammades på några av de huvuddrag som kommer att ingå i svensk migrationspolitik.
 

I hans dokument Därför behövs en ny migrationspolitik finns noter och hänvisningar. Här ett axplock av rubrikerna i dokumentet som underlättar att nalkas och orientera sig Aron Modigs text.

– – – – – – – – – axplock rubriker och citat:

Kraftig ökning av antalet asylsökande till Sverige

Migrationen medför både kortsiktiga och långsiktiga utmaningar

Nedan de sju långsiktiga migrationsrelaterade utmaningarna

 1. Viktiga samhällsfunktioner blir underdimensionerade när befolkningen växer kraftigt
 2. Oroande könsfördelning i vissa åldersgrupper
 3. Bostadsbyggandet hänger inte med befolkningstillväxten
 4. Polisen får svårare att upprätthålla lag och ordning
 5. Stor risk att arbetslösheten ökar kraftigt – men först om några år
 6. Sannolikt fler värderingsbaserade kollisioner och konflikter framöver
 7. De finansiella kostnadernaNedan några av förekommande ciat

  Forskarnas slutsats var att anpassningsprocessen tog en generation, mer eller mindre. Det finns alltså ingen anledning att tro på att människor med härstamning i en viss region skulle vara mindre jämställda av naturen. Samtidigt är det rimligt att den som vuxit upp i ett mer traditionellt samhälle fortsätter att färgas av dessa värderingar längre fram i livet. Jag hoppas själv att jag inte skulle ändra min syn på jämställdhet om jag flyttade till Egypten. Attityder behöver dock inte nödvändigtvis omsättas i otillåtna handlingar. I det tidigare inlägget om korruption visades som sagt att både kultur och regler spelade roll.”

   

”Befolkningen beräknas stiga kraftigt och den årliga ökningstakten stiger successivt för att 2019 nå upp till 2,3 procent. Det är en ökningstakt som Sverige aldrig tidigare har haft sedan befolkningsstatistiken började föras 1750.”

”Sveriges trångboddhet påminner idag om beskrivningar av hur det var för runt hundra år sen. Människor bor väldigt osäkert i osäkra hyreskontrakt som kan sägas upp för att någon annan är beredd att betala mer. Man mår dåligt, man blir sjuk i bostaden, det är sanitärt ohälsosamt att leva i de här miljöerna. Och det byggs inte tillräckligt, och det byggs för fel grupper. Det är ju så pass illa i många områden nu – att man flyttar till ett utanförskap som riskerar att bli permanent. Vi som står utanför kan inte förstå vidden av hur kaotiskt det har blivit i vissa områden.”

”Arbetsförmedlingen har mycket små förutsättningar att matcha arbetslösa som saknar gymnasieutbildning mot en arbetsmarknad där huvuddelen av jobben kräver en längre utbildning. De tilltagande problemen på arbetsmarknaden innebär att matchningseffektiviteten, som den mäts, kommer att försvagas.”

Se vidare

Därför behövs en ny migrationspolitik

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s