Etiketter

, , ,

Fram till 1948 var det i Sverige kriminaliserat att kvälja. Trots att det inte längre är kriminellt är det lika oacceptabelt att vår statsminister ifrågasätter en i laga ordning fastställd friande dom av Christer Pettersson i anslutning till Palme-mordet. HD avslog Riksåklagaren resningsansökan 1997. Det är i sig ett domslut som inte ska kväljas på samma sätt som gäller för fällande domar.

Statsministern må privat tycka vad han vill men som statsminister har han i vår demokratiska rättsstat att INTE ifrågasätta den dömande makten.

Att hans yttrande utan följdfråga slipper igenom visar på journalisters bristande kompetens i grundläggande fundamenta för vårt styrelseskick och rättsväsende. Händelsen undergräver ytterligare vårt förtroende för Public Service.

Jag dristar mig till att påstå att många journalisterna sannolikt hade varit mindre flata om en statschef i ett annat land fällt motsvarande yttrande.

Ett förtydligande från Statsministern i denna fråga är på sin plats som ett uttryck för hans och Socialdemokraternas omsorg om vårt rättssamhälle. Yttrandet drabbar hela regeringen varför Miljöpartiet också behöver komma med sitt förtydligande om sitt förhållningssätt till lämpligheten i att ledande politiker kväljer dom.