Etiketter

, , , ,

Sedan den 1 december 2010 är kommunerna skyldiga att erbjuda samhällsorientering till nyanlända invandrare som omfattas etableringslagen. Dags för fastare rutiner och mer likformig information.

Intressant att politiker i många kommuner vill ha starkare samverkan i framtagandet av informationsmaterial och metoder. Man månar självklart om sitt kommunala självstyre men drar slutsatsen att det är viktigt att korrekt och likartad information når alla våra nyanlända.

 Jag anser att

>>> regeringen uppdrar åt länsstyrelserna att utforma en gemensam basversion av de samhällsorienteringar till nyanlända som nu finns och att kommunerna ska utgå från ett gemensamt material.

>>> samhällsorientering till alla nyanlända ska vara obligatorisk.

>>> nyanlända som vill ska kunna genomgå ett frågeprov och kunna få betyg om tillfredsställande kunskaper utifrån erhållen samhällsorientering

Enligt länsstyrelsernas gemensamma redovisning

– får alltför många nyanlända vänta länge på samhällsinformation och det är alltför få som får den; förra året 29 %.
– anger flera kommuner (35 procent) att de ger mer än stipulerade 60 timmars samhällsorientering.
– menar många kommuner att det behövs en nationell samverkan kring framtagande av material och metoder i samhällsorienteringen.

När Stockholm upphandlar tjänsten SÅ STÅR DET I UPPHANDLINGEN:
Barnen ska introduceras och vägledas in i det svenska samhället. I detta ingår att ge information om det svenska samhället som dels omfattar de myndigheter som den unge kan komma i kontakt med, dels kring mänskliga rättigheter, jämställdhet, frågor om sexuell identitet, ekonomi mm. Introduktionen ska anpassas efter barnets ålder och mognad och barnet ska få stöd i att hantera sin ekonomi.

Här nedan länkar till innehållet i den samhällsinformation för nyanlända som framtagits av Stockholm resp Västra Götaland:

>>>   På portalen Ny i Stockholm finns följande huvudrubriker:
Sverige och Stockholm
Boende och ekonomi
Familjelivets villkor
Arbete och försörjning
Utbildning
Hälso- och sjukvård
Demokrati och styre
Äldreomsorg
Filmer om att söka asyl i Sverige

>>>  Portalen  ”Samhällsorientering – Om Sverige” (Göteborgs stad/ Länsstyrelsen i Västra Götaland) finns följande huvudrubriker:

Att komma till Sverige
Att bo i Sverige
Att försörja sig och utvecklas i Sverige
Individens rättigheter och skyldigheter
Att bilda familj och leva med barn i Sverige
Att påverka i Sverige
Att vårda sin hälsa i Sverige
Att åldras i Sverige

– – – –