Etiketter

, ,

____________________________________________________
11 febr 2016:
Med anledning av detta inlägg den 10 febr – klargörande av Erik Slottner (KD) om uppföljningsansvaret för vilken värderingsinformation som ges på boenden för ensamkommande barn [7:00 MINUTER IN I SVT-SÄNDNING]
_____________________________________________________

MEN hur är det i vekligheten – briefas ensamkommande barn om svensk samhällskod?

Musse Hosseini är 21 år och nyvald ordförande för Sveriges Ensamkommandes Förening säger att ”inget” sas om svenska lagar, regler och traditioner – eller svenska koder.
(SVT/ABC-nytt idag)

En grundläggande förutsättning för integration är att nyanlända får adekvat och elementär information snarast möjligt i anslutning till ankomst.

Vad innebär Åsa Lindhagens försäkran:
– Det finns ett tydligt uppdrag för boende där ensamkommande barn bor att tala om de här frågorna, att tala om normer och värderingar, säger Åsa Lindhagen (MP) socialborgarråd Stockholms stad.

SÅ STÅR DET I UPPHANDLINGEN:
Barnen ska introduceras och vägledas in i det svenska samhället. I detta ingår att ge information om det svenska samhället som dels omfattar de myndigheter som den unge kan komma i kontakt med, dels kring mänskliga rättigheter, jämställdhet, frågor om sexuell identitet, ekonomi mm. Introduktionen ska anpassas efter barnets ålder och mognad och barnet ska få stöd i att hantera sin ekonomi.

Viktigt att Stockholm Stad styr upp och följer upp vilken basinformation och vilka svenska samhällskoder som nyanlända får ta del av. Det gäller i synnerhet ensamkommande barn. Destruktiva främlingsfientliga krafter är inte sena att fördomsfullt exploatera kulturkrockar för att skrämma och skapa oro. Till detta kan läggas att det är brist på Gode män vilket ytterligare lämnar de ensamkommande utan stöd i ekonomisk och rättssäker förvaltning.


Här har politiken och det civila samhället ett gemensamt ansvar. Hur agerar de kommunala förvaltningarna i praktiken?

svenskflagga1

Se också angelägen debattartikel av Faiza Abdullahi
Lyckad integration kräver respekt för svenska normer