Etiketter

, , , ,

Det välkomna och nödvändiga bygget av Nya Slussen sinkas glädjande nog inte av nytt fokus på de räddade delarna av Ingemar Callenbergs målningar. Det folkliga engagemanget för dem har byggföretaget tagit till sig och t o m sparat några delar utöver vad som överenskommelsen.

Den femte slussenkonstruktionen efter Drottning Kristina var fyrklöverns epok mellan 1937 – 2015. Knutpunkten mellan norr och söder och Mälaren och Saltsjön ska nu täcka andra kommunikations- och miljöbehov än den gamla.

Ingemar Callenbergs muralmålningar skildrade hamnarbetarnas vardag i deras dåtida personalutrymme Kolingsborg. Med stadens utveckling flyttas utrymmeskrävande och miljöbelastande funktioner till andra och mer ändamålsenliga platser utanför stadskärnan och dess gamla tullar; det gäller omstigningsterminaler, sjöfart och numera i allt högre grad logistiknoder för dagliga varutransporterna till centrala Stockholm.

Stockholms gamla tullar kan rätt väl anas i stadsbilden. Dessa områden ger liksom Slussenområdet konkreta exempel på stadens utvecklingsfaser från en liten huvudstad i Norden till Skandinaviens metropol. Gamla Stan och tullarna har bildar tillsammans synliga länkar i vår stads utveckling – inte minst när det gäller transportvägar och handel.

När nya Slussen står färdig är blir den en oas för alla med promenadstråk i anslutning till många kommunikationer. Där platsar offentlig utsmyckning och konst som ger förståelse för platsens historia och ökad trivsel i den nya miljön. Där bör Ingemar Callenbergs målningar få skänka stockholmarna sammanhang i en skyddad miljö tillsammans med annan information om den unika knutpunktens betydelse igår, idag och imorgon.

Ulf Lönnbeg
Kristdemokrat, ersättare i Kulturnämdnen i Stockholm stad