Etiketter

, ,

< Erik Slottner, Kristdemokraterna i Stockholm är först utErik3 med att reformera stadens äldreboende så att alla som fyllt 85 år  och som själva vill ska få plats på äldreboende utan biståndsprövning.

De senaste åren har omkring 500-600 personer i Stockholms stad fått avslag på ansökan om plats i äldreboende.
Enligt professor Mats Thorslund har ribban för att komma in på äldreboende höjts. Många av de som nekas plats idag skulle ha fått det för 20 år sedan. Men i takt med nedläggningarna höjer kommunpolitikerna ribban för vilka behov som måste föreligga innan plats beviljas.

– Den rödgrönrosa majoriteten måste gå från ord till handling. Vallöftet om en äldreboendegaranti har inte infriats och nu krävs konkreta åtgärder. Kristdemokraterna avsätter 25 miljoner för en äldreboendegaranti i vårt budgetförslag för 2016 och satsar sammantaget drygt 70 miljoner mer än majoriteten på äldreomsorgen, säger Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus.

– Jag ifrågasätter också äldreborgarrådets löfte om att ta fram en ny boendeform som inte kräver biståndsbeslut. Frågan är vad det skulle förändra då det redan finns trygghetsboenden som fyller samma funktion, säger Erik Slottner (KD).