BT:s nya ledarkrönikör Marie Demker: ”Trots att alla tecken pekar på att svensk ekonomi går allt bättre menar nästan häften av svenskarna att Sverige är på fel väg.”

  • Och om en missriktad konformism
    ”Men under 2000-talet har istället både politiska debatter och regeringsdeklarationer alltmer handlat om behovet av gemensamma värderingar, om individuella rättigheter och varit en verbal kamp mot diskriminering, rasism och extremism i alla former. Att bevara, vårda och förvalta redan uppnådda segrar står i centrum. Medborgarnas krav och behov liksom samhällets starka förändringar uppfattas snarare som hot än som möjligheter. Och politikens språk tenderar därför att närma sig besvärjelsens form.” Läs vidare

Ingen vill ha extra val. Nästa steg.

Alltför många i politiker har alltför länge bevakat opinionsmätningar och styrts av sin spinndoktor. Nu dags att reagera på intryck och erfarenheter av sina egna väljarkontakter här och nu – och över tid. Även den senaste lägenhets- och restaurangmankemanget inom Kommunal vittnar om hur ett ledargarnityr fjärmat sig den konkreta uppgift man låtit sig väljas till.

Allt fler efterlyser om inte ett starkt så i alla fall ett tydligare ledarskap.

Särskilt MUF är nu otåliga att fälla Löfven. Andra tror på att tillfällig lösning fram till 2018 genom att Socialdemokraterna och Moderaterna går i en för Sverige unik koalition.

Invandrarfrågorna är för väljarnas nu den i särklass viktigaste frågan. Före ”skola, vård och omsorg”, före arbete och sysselsättning. Så har det aldrig varit sedan de mätningarna startade.

Det mest fruktbara och mest angelägna är att oppositionspartierna nu utifrån egna analyser och med den egna ideologin som grund tar sig an migrations- och integrationsutmaningarna på egna meriter. Decemberöverenskommelsen finns inte längre. Det innebär att olika partikonstellationer bör kunna fatta konkreta beslut i vissa sakfrågor. Inte tid längre för oppositionen att agera samordnat intill konformismens förlamande stiltje.

Räds inte ett eller andra partiers aktioner och reaktioner. Det är med tydliga agendor som oppositionspartierna kan växa och därmed ge en återupplivad, tillväxtfrämjande och välfärdsskapande allians en ny chans 2018.