Etiketter

, ,

Den 18 jan kommer demokratiutredningen med sitt betänkande och där  föreslås försöksverksamhet med 16 års rösträttsålder i kommunalvalen. Utredningens ordf Olle Wästberg har ändrat sig.

Vi har redan olika ”myndighetsåldrar” för olika rättigheter och skyldigheter. Jag tycker vi ska pröva 16 års rösträttsålder i några kommuner – som själva vill. Ett sådant försök bör löpa över två, helst tre, mandatperioder för att kunna utvärderas. Det skulle konkretisera frågor kring medborgarskap, samhällsansvar, resurser för generationsgemenskap i båda riktningarna.

Vi lever allt längre; 5-generationssamhället är inte långt borta. Yngre mognar tidigare och äldres förmågor förblir vitala allt längre. Som jag ser det kräver den snabba utvecklingen nya perspektiv – moraliska och omsider juridiska. Jag vill gärna öppna för den diskussion som vi ännu bara anar början på.

Länk till ledare i Corren – och i denna finns länk till en Expressen-artikel