Etiketter

, ,

Radikaliseringsivrarna har nu lämnat flygblad direkt i hushållens brevlådor med hot om halshuggning mot dem som inte konverterar till islam och betalar skyddsskatt. Det skedde den 11 december i Märsta norr om Stockholm.

Enligt SVT-nyheter den 12 december säger Emil Andersson, lokalpolischef för Sigtuna: Vi tar det här på största allvar innan vi vet vad det handlar om. Vi har kopplat in Säpo i detta för att göra en bedömning. Polisen utreder om det finns någon hotbild mot dem som fått flygbladen i sina brevlådor.

Det är dock inte första gången; rekryteringslappar till IS har delats ut tidigare men då utan uttalade hot.

Nu bör kommunerna i stor-Stockholm samordna sitt arbete för att utarbeta likvärdiga och konsekventa program mot våldsbejakande extremism.

Kravet om skyddsskatt för tankarna till 1920-talets maffia men också till dagens organiserade utpressarverksamhet. Med det parallella kravet om konvertering till islam pressas offren från två håll med hot om halshuggning om inte uppmaningarna efterlevs. Oavsett det ena eller det andra eller både ock handlar är det självklart polisiära ärenden. Bra och nödvändigt att polisen omedelbart meddelade att dessa olaga hot tas på största allvar. Utöver det behöver vi arbeta förebyggande.

Viktigt nu också att andra myndigheter, opinionsbildare och inte mins politiker reagerar snabbt och kraftfullt. På kommunens hemsida uppmanas invånarna att anmäla alla hot från våldsbejakande extremister. Vidare definierar Sigtuna kommun begreppet: ”Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Med våldsbejakande extremism avses den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön, den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.”

Flygbladen i Märsta är en allvarlig påminnelse om att radikaliseringens krafter ständigt finns mitt ibland oss. Det är nödvändigt att också vi som arbetar politiskt i olika facknämnder – oavsett var – verkar för att våra kommuner utarbetar och antar likartade och konsekventa strategier mot våldsbejakande islamistisk extremism. Många konkreta förslag har presenterats för hur Stockholms stad specifikt kan motverka denna form av extremism.

Christian Carlsson (KD), Gruppledare Utbildningsnämnden i Stockholm skriver: Det är avgörande att i ett tidigt skede arbeta förebyggande med personer som är i riskzonen och som på sikt kan utgöra ett hot för samhället. Det är likaså viktigt att ha genomarbetade arbetsmetoder för hur personer som har deltagit i olika former av terrordåd utomlands ska hanteras då de återvänder.

Jag beklagar att vi i Stockholm inte lyckats komma längre i denna fråga. Även om Sigtuna kommun ännu inte på sin hemsida presenterar någon långsiktig strategi mot våldsbejakande extremism sänder de en tydlig signal genom sin snabba reaktion på de senaste händelserna. Det borde inspirera S-MP-V-FI-majoriteten i Stockholm att ta ett omtag mot de extremistiska hot som nu florerar i vårt omedelbara närområde.

Ulf Lönnberg(KD), Gruppledare Kulturnämnden i Stockholm

Se gärna KD-Stockholms krav på nolltolerans mot IS-symboler i skolorna