Etiketter

, , , , ,

Inom stadsplanering används begreppet förtätning för att beskriva olika typer av nyproduktion inom befintlig bebyggelse. Ett av de första exemplen i Stockholm är 1980-talets planer på att förtäta Hammarbyhöjden med bebyggelse från 1940-talet. Samma företeelse beskrivs oftare som att staden tillåts växa inåt.marievik1

Förändring är ofta konfliktfylld. Den som en gång flyttat  till eller köpt sitt boende i en miljö med med givet ostört eller fritt läge upplever inte sällan förtätningen som en försämring. Detta trots att förtätningen i heta storstäder på sikt ökar de ursprungliga bostädernas och butikslokalernas värde i nya centrala lägen.

För de yngre eller äldre som flyttar till förtätade områden skapar självklart själva förtätningen ingen förändringskonflikt – för den enskilde är förtätningsprocessen i det perspektivet en icke-fråga.

Det nya attraktiva Marievik vid gamla Årstadalshamnen är ett fint exempel på intentionerna för en promenadstad.

Men i stark kontrast till de öppna vyerna står i områdets fond de decimetertrånga luftspalterna mellan den utsprängda, lodräta bergväggen och de nybyggda höghusen.

JM säljer in lägenheterna som vätter mot bergväggen: ”Spännande kontraster när den rena fasaden möter den ruffa bergväggen.

Här handlar det om en förtättning i förtätningens spår. Vi har vant oss med allt tätare bebyggelse – såväl i nyproduktion som på ny mark som i de gamla, redan förtätade områdena.marievikhh

Med ljusspel och annan utsmyckning kommer sannolikt den råa bergväggen accepteras och upplevas som ett attraktivt nytänk. För de unga familjernas barn kommer barndomsminnena av föräldrarnas sovrumsutsikt mot bergväggen bli ett kuriöst och t o m ett ljust barndomsminne. Det beror mer på hur öppet och harmoniskt barnfamiljen levde och mindre på den slutna och skrovliga bergväggens omedelbara närhet.

Förtätning kommer för stadens invånare alltid att vara mer eller mindre konfliktfylld medan förtättning är en förutsättning att förhålla sig till när man väljer bostad.

Om bara några generationer är förtättning en icke-fråga. Även bostadshuset ett par decimeter från bergväggen K-märks så småningom som sin tids tidsmarkör.

(Ulf Lönnbergs foton; Övre: Luftspalt , Nedre Henrik Hammar – min kollega och kompis –  har klämt in sig mellan den framsprängda bergväggen och det nya huset)